Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Zonne-energie groot potentieel voor lange termijn (na 2020)

Persbericht | 13-03-2008

De Nederlandse overheid heeft het afgelopen decennium geen effectief ondersteunend beleid gevoerd voor zowel zonnestroom als zonnewarmte. Aan het halen van de huidige doelen van de Nederlandse overheid en de Europese Unie voor 2020 zullen zonne-energie en nieuwe woningconcepten weliswaar beperkt bij kunnen dragen maar ze hebben voor de lange termijn een groot potentieel. Dat blijkt uit het rapport “Zonne-energie in woningen” van het Milieu- en Natuurplanbureau, dat vandaag verschijnt.

Potentieel

Het potentieel van zonne-energie is aanzienlijk, zelfs in Nederland. Het beschikbare dakoppervlak kan maximaal een elektriciteitsproductie opleveren gelijk aan 60-95% van de huidige elektriciteitsvraag in heel Nederland en een warmteproductie van ongeveer 20% van het huidige aardgasgebruik in huishoudens. Overigens neemt de vraag van consumenten naar elektriciteit de komende decennia toe en naar verwarming af. Dat heeft onder andere te maken met verbeterde isolatie en inmiddels beschikbare nieuwe bouwconcepten zoals passiefbouw.

Schoon maar duur

Zonne-energie is schoon, maar duur en daardoor nog maar weinig toegepast in woningen en gebouwen in Nederland. Het is van belang om de prijs van zonne-energie omlaag te krijgen, want de techniek is wellicht hard nodig op de lange termijn. Daarvoor is niet alleen onderzoek nodig, ook het opdoen van ervaring in de praktijk en schaalvergroting.

De ontwikkelingen in de prijs voor zonnestroom tot nu toe kunnen worden doorgetrokken naar de toekomst. Dan zou rond 2020 een niveau van investering voor een installatie met zonnepanelen en daaraan gerelateerde kosten voor de geproduceerde elektriciteit kunnen zijn bereikt vergelijkbaar met de huidige elektriciteitsprijs voor consumenten. Tot die tijd liggen de extra investeringen mondiaal op 100-200 miljard en zelfs factoren hoger als de kostendaling tegenvalt.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).