Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Onwaarschijnlijk dat Nederland Europese natuurverplichting kan nakomen

Persbericht | 20-05-2008

De biodiversiteit in Nederland is de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Deze achteruitgang neemt de laatste jaren geleidelijk af. Het in gang gezette milieu- en natuurbeleid begint zijn vruchten af te werpen, maar het is waarschijnlijk onvoldoende om de Europese afspraak na te komen om het verlies aan biodiversiteit te stoppen in 2010.

Onvoldoende ruimte

Bijna de helft van de soorten had in 1990 onvoldoende ruimte om onbedreigd te leven en zich voort te planten. De laatste twintig jaar is de afname aan natuurgebieden gestopt, dankzij beschermende maatregelen. Er zijn nieuwe natuurgebieden aangekocht, voornamelijk op voormalige landbouwgronden. Ook worden natuurgebieden met elkaar verbonden om versnippering te voorkomen. Toch komt nog 15-45% van de soorten leefruimte te kort. Het gaat vooral om soorten die afhankelijk zijn van grote gebieden. Vooral moerasgebieden zijn sterk versnipperd en veel verbindingen tussen beken en meren zijn verbroken.

Klimaatverandering

De invloed van klimaatverandering op de biodiversiteit begint steeds duidelijker te worden, zelfs in een klein land als Nederland. Veel zuidelijke insecten, die snel reageren op een langer en warmer seizoen, nemen in snel tempo toe en andere planten en dieren trekken zich terug naar koudere streken.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).