Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Maarten Hajer directeur Planbureau voor de Leefomgeving

Persbericht | 22-08-2008

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de heer Prof. dr. Maarten Hajer te benoemen tot directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving van het ministerie van VROM. De benoeming gaat in op 1 oktober 2008.

De heer Hajer (1962) is sinds 1998 hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Afdeling Politicologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor was hij onder andere werkzaam aan de universiteiten van Leiden en München en als senior onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag.

Hij heeft zich de laatste jaren vooral beziggehouden met projecten op het gebied van stedelijk bestuur en stedelijke conflicten, ruimtelijke ordening, technologische ontwikkeling en milieu- en natuurbeleid in een nationale en internationale context. De heer Maarten Hajer studeerde Politicologie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde als politicoloog aan de universiteit van Oxford.

Het Planbureau voor de Leefomgeving is ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). De heer Hajer volgt mw. drs. Dineke Mulock Houwer op, die sinds de fusie als interim-directeur leiding gaf aan het nieuwe Planbureau. De benoeming van de heer Maarten Hajer is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).