Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bert Metz Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Persbericht | 25-09-2008

Op de dag van zijn pensionering is Bert Metz benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Gedurende zijn gehele loopbaan heeft hij zich ingezet voor de bewustwording van het mondiale milieuvraagstuk. Tot voor kort was Metz voorzitter van de werkgroep Mitigatie van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en wetenschappelijk medewerker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in Bilthoven. Het is mede aan de grote inzet en gedrevenheid van Bert Metz te danken dat Nederland een voortrekkersrol vervult op het gebied van het klimaatbeleid

Bert Metz heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de internationale activiteiten op gebied van het mondiale klimaatbeleid. Hij nam deel aan diverse klimaat-topconferenties, zoals Berlijn, Kyoto, Nairobi en Bali. In Kyoto was hij leider van de Nederlandse delegatie. Mede dankzij zijn inzet werd bewerkstelligd dat alle partijen het zogenoemde Kyoto protocol accepteerden. Op grond van zijn bekendheid op het gebied van de internationale klimaatonderhandelingen werd de heer Metz in 1997 gekozen als voorzitter van de werkgroep Mitigatie van klimaatverandering van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Onder zijn leiding is een aantal wetenschappelijke rapporten tot stand gekomen over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Deze rapporten waren van belang voor beleidsmakers in de hele wereld. Vooral het meest recente rapport (2007) heeft internationaal grote indruk gemaakt en de onbetwistbaarheid van de klimaatproblematiek bevestigd. Om deze reden heeft het IPCC, waaraan Metz een belangrijke bijdrage heeft geleverd, in december 2007 de Nobelprijs voor de Vrede ontvangen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).