Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Bijdrage ontbossing aan wereldwijde CO2-uitstoot neemt af

Persbericht | 16-12-2009

De bijdrage van ontbossing aan de wereldwijde uitstoot van CO2 neemt af. Op dit moment zorgt ontbossing nog voor ongeveer 15 procent van de totale CO2-uitstoot. Klimaatbeleid kan daarom alleen effectief zijn als ingezet wordt op minder ontbossing én op het terugdringen van CO2-uitstoot door een lager verbruik van kolen, gas en olie.

Ontbossing in tropische landen

In de 18e en 19e eeuw waren Europa, Rusland en de VS nog verantwoordelijk voor een sterke CO2-uitstoot door de kap van bossen. Herbebossing heeft daar een einde aan gemaakt.Rond 1950 zorgden bossen in tropische regio’s nog niet voor een stijging van de uitstoot van CO2. In tropische landen als Brazilië en Indonesië is ontbossing nu echter de belangrijkste veroorzaker van CO2-uitstoot.

Sterke stijging gebruik kolen, gas en olie

De uitstoot van CO2 door het gebruik van kolen, gas en olie voor de opwekking van energie was aan het begin van de 20e eeuw nog bijna nul. Vooral in westerse landen is die uitstoot daarna sterk gestegen, maar recent ook in India, Brazilië, China en het Midden-Oosten. Bij een toenemend gebruik van vooral kolen zal de bijdrage van deze brandstoffen aan de totale CO2-uitstoot naar verwachting nog verder omhoog gaan en zal de bijdrage van ontbossing verder afnemen.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).