Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Analyse verkiezingsprogramma's door CPB en PBL

Persbericht | 05-03-2010

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving bieden politieke partijen de mogelijkheid aan om hun verkiezingsprogramma voor de periode 2011-2015 te laten analyseren. De analyse zal zich voor een belangrijk deel op de overheidsfinanciën richten. Daarnaast zullen de planbureaus ook aandacht besteden aan de terreinen onderwijs, milieu en natuur, woningmarkt en zorg. Ook worden de werkgelegenheidseffecten op lange termijn en de gemiddelde inkomenseffecten in kaart gebracht.

Vanwege de vervroeging van de verkiezingen is er te weinig tijd beschikbaar voor een volledige analyse van effecten van de verkiezingsprogramma’s, zoals bij eerdere verkiezingen. Daarom zal de komende editie van 'Keuzes in Kaart' geen macro-economische effecten en geen gedetailleerde koopkrachtplaatjes bevatten.

Aan politieke partijen die hun programma willen laten analyseren, wordt verzocht hun voorlopige plannen uiterlijk woensdag 31 maart in te dienen bij de planbureaus. Tot woensdag 14 april kunnen nog wijzigingen worden doorgegeven. Dit biedt de partijen gelegenheid om voor zover gewenst voorstellen van de 20 ambtelijke werkgroepen voor beperking van de overheidsuitgaven in hun verkiezingsprogramma te verwerken. De ambtelijke werkgroepen zullen op 1 april hun voorstellen publiceren.

De planbureaus zullen de uitkomsten van de analyse van de verkiezingsprogramma’s presenteren tijdens een persconferentie in Nieuwspoort op donderdag 20 mei 2010, bijna drie weken voor de verkiezingen van 9 juni.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).