Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

CPB en PBL hebben verkiezingsprogramma's geanalyseerd

Persbericht | 20-05-2010

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de verkiezingsprogramma’s op economie en milieu in beeld gebracht. De analyse laat zien dat elke voorgenomen beleidsmaatregel voordelen én nadelen heeft. De programma's weerspiegelen de uiteenlopende keuzes die partijen voorstaan. De vandaag openbaar gemaakte publicatie Keuzes in Kaart 2011-2015 - effecten van negen verkiezingsprogramma’s op economie en milieu presenteert de gevolgen van de partijprogramma's voor de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid. Ook zijn analyses gemaakt op het gebied van bereikbaarheid, energie en klimaat, natuur, onderwijs, woningmarkt en zorg.

Unieke Nederlandse traditie

Het is de zevende keer dat het CPB de verkiezingsprogramma’s heeft geanalyseerd op verzoek van partijen. Deze traditie, waarin Nederland uniek is, is in 1986 gestart, toen alleen voor CDA, PvdA en VVD. In de loop der jaren is het aantal partijen toegenomen. Dit keer hebben naast de genoemde drie partijen ook SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP gevraagd om een analyse.

De milieu-effecten zijn eerder al wel apart geanalyseerd door het Milieu- en Natuurplanbureau, een voorloper van het PBL. Dit keer hebben CPB en PBL voor het eerst gezamenlijk een analyse gemaakt van de verkiezingsprogramma’s.

Doel van de 'doorrekening'

De analyse van de verkiezingsprogramma’s is geen goedkeuringsstempel of stemadvies. Doel is om op een objectieve wijze de programma's vergelijkbaar te maken, met daarbij een overzicht van de effecten op economie en milieu. Dat de planbureaus de gevolgen van voorgestelde maatregelen inzichtelijk maken, is dienstverlening aan kiezers en partijen. Het is aan de kiezer om te bepalen welke gevolgen hem het meest aanspreken.

De ervaring leert dat Keuzes in Kaart ook in het formatieproces na de verkiezingen een nuttige bron van informatie is. Bij alle politieke verschillen van inzicht die er uit de aard der zaak bestaan tussen partijen, vergemakkelijkt de analyse een goede informatie-uitwisseling tussen partijen over de gevolgen van hun programma's. Als de partijen hier gebruik van maken, dan kan dit een handvat bieden bij het formuleren van een regeerakkoord.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).