Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud

Planbureau brengt ruimtelijk-economische modellen in kaart

Persbericht | 18-05-2005

In een complexe samenleving hebben grote projecten als de Zuiderzeelijn naar het noorden en de HSL naar het zuiden mogelijk grote ruimtelijke effecten. Die effecten kunnen heel verschillend van aard zijn. Om die reden worden binnen de ruimtelijke economie steeds meer, en steeds complexere modellen ontwikkeld om de ruimtelijke effecten van dergelijke grote projecten vooraf in te kunnen schatten. De publicatie 'A survey of spatial economic planning models in the Netherlands. Theory, application and evaluation', die het Ruimtelijk Planbureau vandaag uitbrengt, geeft een overzicht van de modellen die op dit moment worden gebruikt in ruimtelijk-economische beleidsvraagstukken.

Deze publicatie is een weergave van een eerdere studiedag, georganiseerd door het RPB in samenwerking met de Regional Science Association Nederland (RSA). In de bundel, onder redactie van Frank van Oort, Mark Thissen (beiden RPB) en Leo van Wissen(NIDI/RUG), worden de gebruikte modellen beschreven en toegepast in recente, concrete casestudy's, waaronder de welvaartseffecten bij beschadiging van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam, een kosten-batenanalyse van verstedelijkingsalternatieven voor Amsterdam en omgeving, arbeidsmarktvoorspellingen voor Gelderland en regionale projecties voor de woningproductie.

De modelbeschrijvingen worden voorafgegaan door een niet-technische uiteenzetting van de New Economic Geography theorie die de meeste modellen in de bundel als referentie gebruiken. De bundel wordt afgesloten met een evaluatie van de modellen met betrekking tot de toepassing en de beleidsgevoeligheid.

Links

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).