Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Hypotheken: individuele en regionale risicofactoren

Artikel | 15-02-2011
Foto van echtpaar dat een te koop staand huis bekijkt

Het kopen van een huis brengt financiële risico's met zich mee. Sinds de crisis zijn zowel consumenten als banken en overheid zich daar extra bewust van. Betaalproblemen en negatieve vermogens komen bij bepaalde bevolkingsgroepen meer voor. Ook is er een duidelijke relatie tussen de regio en de mate waarin de financiële risico's zich voordoen.

Dit artikel gaat in op de vraag in welke regio's en bij welke huishoudens hypotheekrisico's het meest voorkomen. Daarbij is gekeken naar betalingsrisico's en vermogensrisico's.

Hypotheekrisico's komen vooral voor in regio's met een sterk groeiende woningvoorraad, een laag aandeel eengezinswoningen en een zwakke regionale economie met minder banen en meer werklozen.

Het zijn vooral recent verhuisde huishoudens, jongeren, niet-westerse allochtonen en inwoners van stedelijke gebieden die financiële risico's lopen bij het kopen van een huis. Lagere inkomensgroepen lopen vooral betalingsrisico's. Bij hogere inkomensgroepen doen zich vaker negatieve vermogens voor.

Auteur(s)Manon van Middelkoop
Publicatiedatum15-02-2011
PublicatieTijdschrift voor de Volkshuisvesting