Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving

Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuws

PBL ondersteunt klimaatconferentie in Katowice (COP24)

03-12-2018

De VN-klimaatconferentie in Katowice (COP24) geldt als de volgende stap voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het PBL draagt aan dit proces bij met verschillende studies en rapporten over klimaatbeleid en opties voor mitigatie.

Drechtsteden kosteneffectief aardgasvrij

13-11-2018

De meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde omgeving van de regio Drechtsteden grotendeels aardgasvrij te maken laten zien dat de investeringskosten ongeveer 2 miljard euro zouden bedragen voor gebouwmaatregelen en warmte-infrastructuur. Een combinatie van beleidsinstrumenten zou de benodigde investeringen rendabel maken.

Onder de aandacht

Zorg om banen in de ouderenzorg

75-plussers wonen vaak langer zelfstandig, maar kunnen daarbij ondersteuning nodig hebben. Het aantal mensen dat die zorg kan leveren, neemt de komende decennia af. Deze webpublicatie verkent 2 mogelijke oplossingen.

Blog studie 'Meten met twee maten'

'Tot nu toe hadden we alleen inzicht in de gevolgen van maatregelen voor de gemiddelde energierekening. Juist nu naar verwachting de energietransitie verder wordt ingezet, is het van belang om specifieker te kunnen kijken naar de gevolgen voor betaalbaarheid van de energierekening per inkomensgroep', schrijven twee PBL-onderzoekers in een blog.

Onderzoek natuurinclusieve landbouw

Welke kansen en belemmeringen zien boeren voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf? Vul hier de vragenlijst in en leer meer over dit onderzoek.

Balans van de Leefomgeving 2018

Hoe staat de leefomgeving in Nederland ervoor? Worden de doelen gehaald die de rijksoverheid stelt op gebied van bijvoorbeeld  klimaat, natuur, mobiliteit?

Blog over IPCC-rapport: PBL was erbij

Het PBL droeg bij aan de totstandkoming van het IPCC-rapport in Incheon, Zuid-Korea. Lees hier de blog van Bart Strengers, die deel uitmaakte van de Nederlandse delegatie.

Economische gevolgen Brexit

Sinds het Brexit-referendum doet het PBL met internationale partners onderzoek naar de economische gevolgen van de Brexit. Het PBL onderzoekt nu de effecten op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in diverse sectoren en in alle provincies.