Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de subnavigatieNaar de hoofdinhoud
Regionale bevolkingsprognose

Bevolking schoolgaande leeftijden

Van alle leeftijdsgroepen zijn de jongste leeftijdsgroepen het moeilijkst te voorspellen. Immers: de 80-plussers over 20 jaar, zijn de 60-plussers van nu. Maar de jongste leeftijdsgroepen moeten nog worden geboren. De bevolking in schoolgaande leeftijden wordt op basis van de verschillende onderwijssectoren onderverdeeld in 3 leeftijdscategorieën:

  • 4- tot 12-jarigen. Vanwege de leerplicht komt het aantal leerlingen in het primair onderwijs vrijwel overeen met het aantal personen in deze leeftijdsklasse.
  • 12- tot 17-jarigen. Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs komt in grote lijnen overeen met het aantal personen in deze leeftijdscategorie.
  • 17- tot 26-jarigen. Dat is de voor het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs relevante leeftijdscategorie.

Bevolking 4 tot 12 jaar

Link to infographic: 'Ontwikkeling aantal inwoners 4 tot 12 jaar per gemeente, 2015-2030'
Link to infographic: 2'Ontwikkeling aantal inwoners 4 tot 12 jaar per gemeente, 2015-2030'

De Nederlandse bevolking van 4- tot 12-jarigen daalt naar verwachting tot rond 2025 redelijk sterk en zal daarna weer licht gaan stijgen

download alle kaarten over bevolking 4 tot 12 jaar (ZIP, 0.8 MB)

De Nederlandse bevolking van 4- tot 12-jarigen daalt naar verwachting tot rond 2025 redelijk sterk en zal daarna weer licht gaan stijgen. Deze ontwikkeling komt met name door schommelingen in het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden.

Tot 2030 daling van 4- tot 12-jarigen in veel gemeenten

Ongeveer 7 op de 10 gemeenten krijgen tot 2030 te maken met een daling van het aantal 4- tot 12-jarige kinderen. Dat geldt met name voor gemeenten buiten de Randstad en Flevoland. Daar staat een stijging tegenover in verschillende grote(re) steden, zowel binnen als buiten de Randstad. Ook voor enkele kleine(re) sterk christelijke gemeenten, zoals Katwijk, wordt een stijging verwacht.

Na 2030 weer toename

Tussen 2030 en 2040 neemt in bijna driekwart van de gemeenten het aantal 4- tot 12-jarige kinderen weer toe. Deze groei vindt met name plaats in de Randstad en de grotere steden in de rest van het land.

Bevolking 12 tot 17 jaar

Link to infographic: 'Ontwikkeling aantal inwoners 12 tot 17 jaar per gemeente, 2015-2030'
Link to infographic: 2'Ontwikkeling aantal inwoners 12 tot 17 jaar per gemeente, 2015-2030'

Het aantal 12- tot 17-jarigen in Nederland daalt naar verwachting tot 2030 vrijwel overal, in het kielzog van de eerder ingezette daling van het aantal basisschoolkinderen

download alle kaarten over bevolking 12 tot 17 jaar (ZIP, 0.7 MB)

Na 2030 weer meer 12- tot 17-jarigen in meeste gemeenten

Het aantal 12- tot 17-jarigen in Nederland daalt naar verwachting tot 2030 vrijwel overal, in het kielzog van de eerder ingezette daling van het aantal basisschoolkinderen. In de periode 2030-2040 zal in de meeste gemeenten het aantal 12- tot 17-jarigen weer gaan stijgen. Dat geldt niet alleen voor de grotere gemeenten in en buiten de Randstad maar ook voor omliggende gemeenten.

Tussen 2030 en 2040 zal de krimp van de jonge bevolking in de 3 noordelijke provincies wel aanhouden, met uitzondering van de grotere kernen hierbinnen.

Bevolking 17 tot 26 jaar

Link to infographic: 'Ontwikkeling aantal inwoners 17 tot 26 jaar per gemeente, 2015-2030'
Link to infographic: 2'Ontwikkeling aantal inwoners 17 tot 26 jaar per gemeente, 2015-2030'

Het aantal 17- tot 26-jarigen in Nederland stijgt naar verwachting de komende jaren licht, en zal na 2022 weer gaan dalen.

download alle kaarten over bevolking 17 tot 26 jaar (ZIP, 0.8 MB)

Het aantal 17- tot 26-jarigen in Nederland stijgt naar verwachting de komende jaren licht, en zal na 2022 weer gaan dalen. Hierdoor is de bevolking in de leeftijdscategorie 17 tot 26 jaar in 2030 ongeveer even groot als in 2015.

Tot 2030: meer jongvolwassenen in grote steden

Op regionaal niveau bestaat er echter een patroon van groei naast krimp. Tot 2030 treedt er over het algemeen krimp op in de (perifere) plattelandsgemeenten. Daarentegen treedt er groei op in de grotere steden en in de gemeenten daaromheen. De concentratie van de groei wordt deels in de hand gewerkt doordat de instellingen voor hoger onderwijs in het algemeen gevestigd zijn in de grotere gemeenten.

Na 2030: landelijke daling

In de periode 2030-2040  krimpt de groep van 17- tot 26-jarigen in het merendeel van de gemeenten. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door een landelijke daling van het aantal 17- tot 26-jarigen, anderzijds door het vertrek van jongeren naar de grotere kernen in verband met studie en banen. Hierdoor blijft het aantal jongvolwassenen in de meeste grotere kernen min of meer stabiel.