Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Feiten en cijfers over Bevolking

Momenteel kunnen 15 mensen potentieel informele zorg verlenen aan één hoogbejaarde. In diverse kleine gemeenten ligt dit aantal veel lager. In 2040 kunnen nog maar 6 mensen potentieel informele zorg bieden aan één hoogbejaarde. In veel sterk vergrijsde plattelandsgemeenten zal dit aantal dan nog lager liggen.

Afgelopen 15 jaar

In de afgelopen 15 jaar nam het aantal huishoudens in bijna alle Nederlandse gemeenten toe. Slechts in een paar gemeenten, zoals Delfzijl, is het aantal huishoudens afgenomen. Wat betreft de absolute toename van het aantal huishoudens zijn de koplopers Amsterdam, Utrecht en Almere. In relatieve zin loopt Almere voorop, met een procentuele groei van 45%, tegen 30% in Utrecht en 11% in Amsterdam. Als gevolg van een sterke groei van de woningvoorraad kennen diverse randgemeenten rond de grote steden ook een sterke relatieve groei van het aantal huishoudens.

Eenpersoonshuishoudens

Sterke groei van het aantal alleenstaanden

In 2015 zijn er in Nederland 2,9 miljoen alleenstaanden; dat wordt naar verwachting 3,4 miljoen in 2030. Dan bestaat 4 op 10 huishoudens uit een alleenstaand persoon.  Het gaat hierbij om jongeren die uit huis alleen zijn gaan wonen, ‘exen’ van relaties die uit elkaar zijn gevallen, en ouderen die hun partner door sterfte hebben verloren. De groei van het aantal alleenstaanden met een half miljoen in de komende vijftien jaar komt vooral doordat steeds meer ouderen alleen achter blijven na het overlijden van hun partner.

80-plussers

Nederland vergrijst

De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland sterk. De omvangrijke groep babyboomers (geboren tussen 1945 en 1965) bereikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Hier komt bij dat we gemiddeld steeds langer leven.

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015 - 2040

Deze website bevat de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2015-2040", die in samenwerking tussen het CBS en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot stand is gekomen. Deze prognose geeft een samenhangend toekomstbeeld van de ontwikkelingen op het gebied van bevolking en huishoudens van alle gemeenten. Daarbij wordt uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, huishoudenstype en herkomst.

Bevolking en huishoudens op Compendium voor de Leefomgeving