Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Infographics over Bevolking

Momenteel kunnen 15 mensen potentieel informele zorg verlenen aan één hoogbejaarde. In diverse kleine gemeenten ligt dit aantal veel lager. In 2040 kunnen nog maar 6 mensen potentieel informele zorg bieden aan één hoogbejaarde. In veel sterk vergrijsde plattelandsgemeenten zal dit aantal dan nog...

Afgelopen 15 jaar

In de afgelopen 15 jaar nam het aantal huishoudens in bijna alle Nederlandse gemeenten toe. Slechts in een paar gemeenten, zoals Delfzijl, is het aantal huishoudens afgenomen. Wat betreft de absolute toename van het aantal huishoudens zijn de koplopers Amsterdam,...

Eenpersoonshuishoudens

Sterke groei van het aantal alleenstaanden

In 2015 zijn er in Nederland 2,9 miljoen alleenstaanden; dat wordt naar verwachting 3,4 miljoen in 2030. Dan bestaat 4 op 10 huishoudens uit een alleenstaand persoon.  Het gaat hierbij om jongeren die uit huis alleen zijn gaan wonen, ‘exen...

80-plussers

Nederland vergrijst

De komende 25 jaar vergrijst de bevolking van Nederland sterk. De omvangrijke groep babyboomers (geboren tussen 1945 en 1965) bereikt dan de pensioengerechtigde leeftijd. Hier komt bij dat we gemiddeld steeds langer leven.

Dubbele vergrijzing

...

Krimp en groei in de gemeentes in Nederland

Deze infographic toont de (procentuele) bevolkingsgroei per gemeente in de periode 2015-2040.  In de oranje gekleurde gemeenten groeit de bevolking in deze periode; in de paars gekleurde gemeenten krimpt de bevolking. Hoe dieper de kleur, hoe sterker de groei dan wel krimp.

Krimp in...

Ontwikkeling van het aantal huishoudens, 2015-2030

Deze infographic laat zien dat de ontwikkeling in het aantal huishoudens tussen 2015 en 2030 – zowel voor COROP-gebieden als voor gemeenten – regionaal verschillen.

Percentage 65-plussers, 2015 en 2030

Deze infographic laat zien dat ten opzichte van 2015 de percentages 65-plussers in 2030 flink toenemen, maar ook dat regionale verschillen blijven bestaan.

Bevolkingsgroei, 2015 – 2030

Deze infographic laat zien dat de bevolkingsgroei tussen 2015 en 2030 – zowel voor COROP-gebieden als voor gemeenten – regionaal sterk verschillen.