Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Nieuwsberichten over Bevolking

Nieuwsbericht
10-05-2019

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is...lees meer

Nieuwsbericht
16-05-2018

Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire...lees meer

Nieuwsbericht
29-03-2018

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s...lees meer

Nieuwsbericht
12-09-2016

De bevolking van de vier grote steden zal de komende decennia naar verwachting sterk blijven groeien. Ook voor de meeste middelgrote gemeenten...lees meer

Nieuwsbericht
01-12-2015

Vandaag hebben het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het CPB (Centraal Planbureau) de studie 'Nederland in 2030-2050: twee...lees meer

Nieuwsbericht
12-05-2015

Vanaf de jaren tachtig groeit de bevolking in de grote steden in Nederland. De laatste vijf jaar is er zelfs sprake van een versnelling van die...lees meer

Nieuwsbericht
14-01-2015

Decennialang hadden veruit de meeste Nederlandse gemeenten te maken met een bevolkingsgroei. Dat blijft ook de komende tijd zo in de Randstad en...lees meer

Nieuwsbericht
09-09-2014

In welke regio’s gaat de bevolking krimpen en waar blijft deze groeien? En wat betekent dat voor de nieuwbouw en de scholen in de buurt? En waar...lees meer

Nieuwsbericht
30-09-2013

Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners. Bijna driekwart van deze groei vindt plaats...lees meer

Nieuwsbericht
21-06-2013

Het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, groeit. Ouderen reizen minder dan de werkende bevolking. De ‘...lees meer

Nieuwsbericht
01-03-2013

Ouderen verhuizen veel minder dan jongeren. De verwachting is dan ook dat door de vergrijzing op de korte termijn (5-10 jaar) de woningmarkt...lees meer

Nieuwsbericht
28-02-2013

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) organiseert op dinsdag 21 mei 2013 de Ruimteconferentie 2013. Thema is de systeemcrisis in de...lees meer

Nieuwsbericht
07-09-2011

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) overhandigde op 7 september de Ruimtelijke Verkenning 2011 aan minister Schultz van Haegen van het...lees meer

Nieuwsbericht
31-03-2011

Bij ongunstige economische omstandigheden neemt de beroepsbevolking in Europa tot 2050 met 20 procent af. Er komt een grotere druk op de werkenden...lees meer

Nieuwsbericht
10-02-2011

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het...lees meer