Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Publicaties over Bevolking

Artikel
31-08-2018

De recessie is voorbij en de stedelijke woningmarkt staat onder druk. De woonwensen van gezinnen staan daarbij in de aandacht. Sinds de jaren...lees meer

Rapport
16-05-2018

In deze eerste Verkenning Brede Welvaart onderzoeken de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) welke rol de transitie naar een circulaire economie -...lees meer

Rapport
29-03-2018

In deze publicatie wordt beschreven hoe het potentieel van informele zorg (zoals mantelzorg) zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Dit wordt in...lees meer

Artikel
11-12-2017

Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke...lees meer

Artikel
14-09-2017

De bevolking in de voormalige groeikernen vergrijst de komende 25 jaar verder. Het aandeel en het aantal ouderen neemt er toe. Dit leidt tot...lees meer

Artikel
13-07-2017

In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. In deze prognose spelen...lees meer

Artikel
23-06-2017

In september 2016 is voor de zesde keer de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Vruchtbaarheidsveronderstellingen op...lees meer

Artikel
19-06-2017

Deze bijdrage aan een essaybundel van het Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland) schetst wat de voor het waterschap meest relevante demografische...lees meer

Artikel
15-05-2017

Het wordt steeds drukker in Nederlandse steden. Onder meer met gericht parkeerbeleid proberen lokale overheden sturing te geven aan de groeiende...lees meer

Artikel
15-09-2016

Het PBL en het CPB hebben in hun toekomstverkenning naar de welvaart en leefomgeving (WLO) een set van onderling samenhangende scenario’s...lees meer