Publicaties

116 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose van 2022 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente in de periode 2021-2050. Deze informatie is van belang voor besluitvorming in beleidsdomeinen als wonen, werken, zorg...

Vestigingspatronen van recente immigranten

De immigratie naar Nederland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ook in de toekomst vormt immigratie naar verwachting de belangrijkste drijvende kracht achter bevolkingsgroei. Inzicht in de vestigingspatronen van de nieuwe migrantengroepen - in het bijzonder de...

Een eerste kind, een eerste auto?

De komst van een eerste kind gaat gepaard met veel veranderingen in het leven van de jonge ouders. Veel jonge ouders kopen bij geboorte ook hun een eerste auto omdat men nu ook reizen onderneemt die te maken hebben met de komst van de baby. Het steeds langer uitstellen van...

Hoe is het leven in jouw regio?

Hoe is momenteel de kwaliteit van leven in de verschillende Nederlandse regio’s? Hoe groot zijn de verschillen tussen regio’s? En in welk opzicht kan de kwaliteit van leven voor de mensen in die regio’s worden vergroot? Om deze vragen te beantwoorden heeft het PBL in...

Nu investeren om mantelzorg te bestendigen

Burgers maken zich ongerust of er genoeg mantelzorg zal zijn voor toekomstige ouderen. Nieuwe ramingen van het SCP en het PBL bevestigen dat deze zorg terecht is. Bij een tekort aan zorgverleners, kunnen ouderen niet de zorg krijgen die zij verdienen of dat zij onnodig...

Toekomstverkenning mantelzorg aan ouderen in 2040

Dit rapport gaat in op de vraag of er voldoende mantelzorg zal zijn voor de groeiende groep ouderen vanwege de vergrijzing en schetst een beeld van de verhouding tussen het aantal gevers en het aantal ontvangers van mantelzorg. Hierbij is ook gekeken naar de regionale...

Trek van en naar de stad

In deze studie heeft het PBL onderzocht hoe de verhuisstromen van, naar en tussen 6 grote steden in Nederland zich hebben ontwikkeld tussen 1995 en 2018 voor personen van 18 tot 65 jaar. Wereldwijd wonen er steeds meer mensen in de stad. De hoge woningprijzen in de grote...

Pagina's