Publicaties

116 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019

Hoe ontwikkelen de bevolking en huishoudens zich in de komende drie decennia? In welke regio’s zien we groei of juist krimp? Waar zal de vergrijzing van de bevolking het sterkst zijn, waar gaat het aantal mensen  op werkzame leeftijden toenemen en waar lopen...

Nationale en regionale huishoudensdynamiek

In deze publicatie staat de ‘levensloop’ van huishoudens centraal: de processen die mensen in hun leven doorlopen en welk effect deze hebben op het ontstaan, het ontbinden en het veranderen (van omvang en type) van huishoudens. In dit kader wordt gekeken naar het uit huis...

Langer zelfstandig wonen in een geschikte woonomgeving

Ouderen wonen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig, ook wanneer zij minder mobiel worden en meer behoefte krijgen aan zorg. Die omgeving is echter lang niet altijd geschikt om oud in te worden, terwijl het belang van die directe omgeving voor de zelfredzaamheid juist...

Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het...

Understanding the social geographies of urban regions

Economic restructuring and changing demographic and migration patterns have significantly altered the composition of the population in urban regions. Although there is evidence of employees in various economic sectors having different residential preferences, there is far...

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers...

Pagina's