Publicaties

116 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Krimp is prikkel voor de woningmarkt

Demografische krimp leidt tot nieuwe vraagstukken die om een oplossing vragen, onder andere op de regionale en lokale woningmarkt. In de berichtgeving over krimp in de media overheersen over het algemeen de te verwachten problemen. Maar op de woningmarkt heeft krimp ook...

Vergrijzing en omslag van groei naar krimp

De komende dertig jaar krijgt Nederland te maken met een sterke vergrijzing. In alle delen van Nederland neemt het aandeel ouderen toe. Het zuiden van Limburg, Zeeland, Drenthe en het oosten van Groningen en Gelderland hebben relatief de meeste ouderen. In sommige delen is...

Regionale verschillen in vruchtbaarheid verklaard

Veronderstellingen over vruchtbaarheid op regionaal niveau worden gedaan door het PBL en het CBS. Demografische, culturele, sociaaleconomische en woningmarktvariabelen spelen een belangrijke rol bij de verklaring van regionale verschillen in vruchtbaarheid. Voor de...

Anticipeer op honkvastheid ouderen

Gemeenten en projectontwikkelaars zien senioren steeds vaker als een aantrekkelijke doelgroep voor bouwprogramma’s. ‘Pensioenmigranten’ zouden de krimp van plattelandsgemeenten kunnen tegengaan. Dit idee veronderstelt wel dat ouderen in de toekomst ook verhuizen. Daar lijkt...

Bevolkingsscenario's voor Nederland

Aan de hand van vier scenario’s wordt in dit artikel beschreven hoe de Nederlandse bevolking zich in de toekomst kan ontwikkelen. De scenario’s zijn gebaseerd op vier toekomstbeelden van mogelijke economische en sociaal-culturele ontwikkelingen. De vier scenario’s zijn Global...

Pagina's