Publicaties

109 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Demografische verandering en verstedelijking

De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige autobezit. Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Groei van de bevolking is...

Den Haag in vier tinten van bevolkingsprognoses

Over het toekomstig inwonertal van Den Haag bestaat grote onzekerheid, ondanks dat diverse prognoses groei voorspellen. In dit artikel wordt nagegaan wat de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose, de PRIMOS prognose, de prognose van gemeente Den Haag en de...

Plaatsen als spar, den en knotwilg

Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe met uiteenlopende demografische trends in 3 typen gemeenten – grote steden, groeikernen en perifere...

Vier grote steden: toen, nu en in de toekomst

Sinds de eeuwwisseling trekken de grote steden weer jongeren en gezinnen aan. Dit artikel beschrijft hoe de bevolking zich in de vier grote steden zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wat het demografisch perspectief van steden voor de toekomst is. Enkele decennia...

Nieuwe perspectieven voor groeikernen

Na decennia van suburbanisatie en bevolkingsgroei lijken de (voormalige) groeikernen in een nieuwe demografische fase van hun bestaan te zijn gekomen. De meeste groeikernen groeien nauwelijks meer en onderliggend verandert langzaam de bevolkingssamenstelling. Er is sprake van...

Cahier Demografie, toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

In de studie Welvaart en Leefomgeving worden onzekerheden verkend en scenario’s ontwikkeld rondom ontwikkelingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. In het WLO-cahier Demografie verkennen we de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens in Nederland...

Pagina's