Publicaties

116 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Nederland in 2050: Waar wonen en werken we?

Verstandig beleid vraagt om inzicht in hoe Nederlandse regio s zich kunnen gaan ontwikkelen tot 2050. De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) verkent daartoe een hoog en laag scenario.  Dit artikel beschrijft de ruimtelijke uitwerking van die scenario’s zoals beschreven in...

Demografie en economie in de nationale energieverkenning 2015

De Nationale Energieverkenning 2015 (NEV2015) geeft een beschrijving van Nederlandse energiehuishouding tot en met 2030. De ontwikkelingen in de energiehuishouding zijn afhankelijk van de demografische en economische ontwikkelingen. Voor de NEV 2015 is daarom een...

Demografische verandering en verstedelijking

De toekomstige vraag naar parkeren hangt samen met het autobezit in de toekomst. Regionale demografische ontwikkelingen spelen een relatief belangrijke rol in de omvang van dat toekomstige autobezit. Daarbij zijn verschillende scenario’s denkbaar. Groei van de bevolking is...

Den Haag in vier tinten van bevolkingsprognoses

Over het toekomstig inwonertal van Den Haag bestaat grote onzekerheid, ondanks dat diverse prognoses groei voorspellen. In dit artikel wordt nagegaan wat de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose, de PRIMOS prognose, de prognose van gemeente Den Haag en de...

Plaatsen als spar, den en knotwilg

Regionaal is bevolkingsgroei geen vanzelfsprekendheid meer. Ook de bevolkingssamenstelling en de trends hierin zijn verre van eenduidig. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe met uiteenlopende demografische trends in 3 typen gemeenten – grote steden, groeikernen en perifere...

Vier grote steden: toen, nu en in de toekomst

Sinds de eeuwwisseling trekken de grote steden weer jongeren en gezinnen aan. Dit artikel beschrijft hoe de bevolking zich in de vier grote steden zich de afgelopen decennia heeft ontwikkeld en wat het demografisch perspectief van steden voor de toekomst is. Enkele decennia...

Nieuwe perspectieven voor groeikernen

Na decennia van suburbanisatie en bevolkingsgroei lijken de (voormalige) groeikernen in een nieuwe demografische fase van hun bestaan te zijn gekomen. De meeste groeikernen groeien nauwelijks meer en onderliggend verandert langzaam de bevolkingssamenstelling. Er is sprake van...

Pagina's