Publicaties

107 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Grijze stad met kleurspoeling

De stad vergrijst. Het aandeel ouderen in de stedelijke bevolking neemt toe. Dit heeft gevolgen voor de woningmarkt, de publieke ruimte en de voorzieningen in de stad. Maar de ene stad is de andere niet: sommige steden vergrijzen sterker dan andere en binnen steden vergrijzen...

Ruimtelijke impact demografische ontwikkelingen in 25 infographics

Hoe gaan groeikernen in de toekomst vergrijzen en zijn daar de voorzieningen om aan de behoeften van een vergrijzende bevolking te voldoen? Wat betekent vergrijzing - in combinatie met de trends van individualisering en het huidige rijksbeleid van langdurig zelfstandig wonen...

Jongeren en stedelijke groei

Steden maakten zich jarenlang zorgen over bevolkingsdaling als gevolg van de massale uitstroom uit de stad. Maar op dit moment groeit de bevolking in de vier grote gemeenten van Nederland (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht).

Tekort aan verzorgers voor ouderen

Zonder extra maatregelen of innovaties neemt in Nederland het aantal potentiële arbeidskrachten in de zorg tussen nu en 2040 af met een derde ten opzichte van het aantal ouderen. Vanaf 2010 is de doorstroom van de omvangrijke babyboomgeneratie naar de pensioengerechtigde...

Ruimtelijk beleid kan niet zonder demografische analyse

In haar oratie stelt prof. dr. Dorien Manting dat veranderingen in de demografische levenslopen van mensen een belangrijke verklaring vormen voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen. De verlenging van de periode tussen het moment waarop jongeren het huis uit gaan en het...

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013-2040

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2013–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland blijft de komende decennia toenemen. Vooral in de Randstad is de bevolkingsgroei nog...

Actieve ouderen kunnen bijdrage leveren aan ruimtelijke opgaven

De nieuwe generatie ouderen is gemiddeld vitaler, hoger opgeleid, en welvarender dan de ouderen van voorheen. Daardoor gedragen zij zich niet alleen anders dan de werkenden, maar ook anders dan de ouderen van vroeger: ze zijn actiever en mobieler. Deze veranderende...

Vergrijzing en ruimte

Nederland vergrijst. Het aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking neemt naar verwachting toe van 16 procent in 2012 tot 25 procent in 2040. Het aandeel ‘oudere ouderen’ (75-plus) neemt toe: van 7 procent nu tot 14 procent in 2040. Deze vergrijzing heeft gevolgen voor...

Pagina's