Publicaties

107 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Vergrijzing en mobiliteit

Een steeds groter deel van de afgelegde verplaatsingen en kilometers komt voor rekening van ouderen. Dit komt doordat het aandeel ouderen in de bevolking, en daarmee in het verkeer, toeneemt en doordat zij zich ook vaker en verder verplaatsen dan de ouderen van vroeger. Deze...

Vergrijzing als kans voor dorpen

Dorpen vergrijzen. Dat impliceert bepaalde ruimtelijke opgaven, maar biedt ook nieuwe perspectieven aan dorpen. De oudere van de toekomst is immers vitaal, welvarend, mobiel en hoog opgeleid. Het omvangrijke sociale kapitaal onder ouderen is een belangrijke bron voor lokale...

Vergrijzing en Woningmarkt

Ouderen verhuizen niet of nauwelijks. De vergrijzing draagt daardoor bij aan de geringe doorstroming op de woningmarkt. Maar het sterkste effect van de veranderde leeftijdsopbouw van de bevolking op deze doorstroming lijkt inmiddels achter de rug. De omvangrijke...

Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens

Het is bekend dat mensen met het vorderen der jaren steeds minder verhuizen. Veel onderzoekers verwachten dat de vergrijzing dan ook tot een afnemende verhuismobiliteit en verdergaande stagnatie van de woningmarkt leidt. Toch klopt dit maar ten dele: bij overlijden of...

Pagina's