Publicaties

108 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van...

De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving

Een aantal buurten en regio’s in Nederland kampt met een afnemende bevolking. Dit aantal zal in de toekomst verder toenemen. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale voorzieningen. Dat heeft grote gevolgen voor...

Woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen

De toename van het aantal actieve en (auto)mobiele ouderen in de nabije toekomst levert een aanzienlijke bijdrage aan de groei van de totale mobiliteit in Nederland. De ochtendspits wordt ontlast, maar de avondspits wordt drukker. Daarnaast heeft de vergrijzing effect op de...

Ruimtelijke Verkenning 2011: een land van regio’s

Nederland staat aan de vooravond van andere tijden: de bevolkings-, mobiliteits- en werkgelegenheidsgroei die decennialang gemeengoed was, vlakt af. Er ontstaat een grotere diversiteit: regio's met groei, regio's met krimp, en steeds meer regio's waar groei en krimp beide...

Naar een multifunctionele en flexibele infrastructuur

De Nederlandse ruimtelijke planning is altijd gebaseerd geweest op groei. Groei van de economie, groei van de bevolking, groei van de mobiliteit. In de nabije toekomst zal dat niet langer overal het geval zijn. Nederland wordt een land van regionale verschillen. Sommige...

Pagina's