Publicaties

108 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Regionale verschillen in sterfte verklaard

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in 2011 voor de vierde keer de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose met het model PEARL uitgebracht. Deze prognose geeft een beeld van regionale ontwikkelingen in de...

Bevolkingsgroei in de grote steden

De bevolkingsontwikkeling in de vier grote steden wijkt al jaren af van die van Nederland. Waar de Nederlandse bevolking continu is gegroeid, nam de bevolking van de grote steden vanaf het midden van de jaren zestig tot halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw af....

Promotie ‘Verhuisintenties, woonvoorkeuren en verhuisgedrag’

Op dinsdag 25 oktober 2011 promoveerde Carola de Groot, werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), aan de Universiteit van Amsterdam. In haar proefschrift ‘Intentions to move, residential preferences and mobility behaviour: A longitudinal perspective’ deed zij...

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040

De regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2011–2040 geeft een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de bevolking en het aantal huishoudens per gemeente. Het inwonertal van Nederland zal de komende vijftien jaar blijven toenemen. Vooral in de Randstad zal de...

Promotie: 'Demografische krimp en lokale overheidsstrategieën'

Op woensdag 14 september 2011 promoveerde Femke Verwest, tevens werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp demografische krimp. De titel van haar dissertatie is: ‘Demographic decline and local government...

Strijd om de plattelandswoning

De populariteit van landelijk wonen houdt aan, zo blijkt uit de woonvoorkeuren van consumenten en de prijsontwikkeling van woningen in plattelandsregio’s zoals het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Aan de ene kant voelen kapitaalkrachtige burgers zich aangetrokken tot de...

Pagina's