Publicaties

108 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Understanding the social geographies of urban regions

Economic restructuring and changing demographic and migration patterns have significantly altered the composition of the population in urban regions. Although there is evidence of employees in various economic sectors having different residential preferences, there is far...

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Dit artikel brengt de onzekerheidsmarges rond de regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS in beeld en beschrijft kort welke methode daarvoor is gebruikt. Bij de regionale prognose van 2016 zijn voor het eerst onzekerheidsintervallen rond de prognosecijfers...

De grijze groeikern

De bevolking in de voormalige groeikernen vergrijst de komende 25 jaar verder. Het aandeel en het aantal ouderen neemt er toe. Dit leidt tot nieuwe opgaven ten aanzien van de publieke ruimte, het voorzieningenaanbod en de woningvoorraad. In dit artikel worden die nieuwe...

Zet de trek naar de (Rand-)stad door?

Waar wonen de Nederlanders in 2050? Waar gaan ze werken? Zet de trek naar de stad en de Randstad door? Belangrijke vragen voor beleidsmakers – bij zowel het Rijk, als provincies en gemeenten – om besluiten te nemen over de bouw van woningen en kantoren, van...

Uiteenlopende paden - beroepsbevolking in 22 stadsgewesten

De website Uiteenlopende paden laat zien hoe de bevolking zich de afgelopen 15 jaar heeft ontwikkeld en wat er de komende 15 jaar te verwachten is. Blijft de potentiële beroepsbevolking stabiel, neemt het aantal AOW’ers toe? En welke effecten heeft dit op het functioneren van...

Pagina's