Publicaties

107 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Vergrijzing als kans voor dorpen

Dorpen vergrijzen. Dat impliceert bepaalde ruimtelijke opgaven, maar biedt ook nieuwe perspectieven aan dorpen. De oudere van de toekomst is immers vitaal, welvarend, mobiel en hoog opgeleid. Het omvangrijke sociale kapitaal onder ouderen is een belangrijke bron voor lokale...

Nu al voorsorteren op uitstroom oudere huishoudens

Het is bekend dat mensen met het vorderen der jaren steeds minder verhuizen. Veel onderzoekers verwachten dat de vergrijzing dan ook tot een afnemende verhuismobiliteit en verdergaande stagnatie van de woningmarkt leidt. Toch klopt dit maar ten dele: bij overlijden of...

Vergrijzing heeft effecten op woningmarkt en woningvoorraad

De toename van het aantal ouderen in de nabije toekomst heeft een aanzienlijk negatief effect op de dynamiek op de woningmarkt. Dit komt vooral door de veranderende persoonlijke omstandigheden van deze ouderen. Zo zijn de huidige ouderen vaker huiseigenaar dan de ouderen van...

De gevolgen van krimp voor de woningmarkt en leefomgeving

Een aantal buurten en regio’s in Nederland kampt met een afnemende bevolking. Dit aantal zal in de toekomst verder toenemen. Deze demografische krimp heeft gevolgen voor de woningmarkt, de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale voorzieningen. Dat heeft grote gevolgen voor...

Woongedrag, tijdsbesteding en verplaatsingsgedrag van actieve ouderen

De toename van het aantal actieve en (auto)mobiele ouderen in de nabije toekomst levert een aanzienlijke bijdrage aan de groei van de totale mobiliteit in Nederland. De ochtendspits wordt ontlast, maar de avondspits wordt drukker. Daarnaast heeft de vergrijzing effect op de...

Pagina's