Publicaties

108 publicaties in het onderwerp 'Bevolking'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Strijd om de plattelandswoning

De populariteit van landelijk wonen houdt aan, zo blijkt uit de woonvoorkeuren van consumenten en de prijsontwikkeling van woningen in plattelandsregio’s zoals het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Aan de ene kant voelen kapitaalkrachtige burgers zich aangetrokken tot de...

Demografisch beleid in Europa

In Nederland bestaat er weinig beleid met de expliciete doelstelling om het demografisch gedrag te beïnvloeden. Toch grijpen verschillende beleidsmaatregelen hier - direct of indirect - wel op in. Bijvoorbeeld het heffen van accijnzen op sigaretten om een gezonde levenswijze...

Etnische segregatie en contact tussen allochtonen en autochtonen

Sommige beleidsmakers zien etnische segregatie als een probleem omdat het tot minder contact tussen allochtonen en autochtonen zou leiden en daardoor de integratie zou belemmeren. Uit onderzoek blijkt echter dat de etnische samenstelling van de wijk geen invloed heeft op de...

Van verhuiswens tot verhuizing

In hoeverre kunnen verhuisredenen en individuele, huishoudens- en regionale karakteristieken de realisatie van verhuiswensen verhinderen dan wel faciliteren? Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat onder andere de sterkte van de verhuiswens en de...

Krimp en woningmarktbeleid

Huishoudenkrimp kan de woningmarkt tijdelijk op slot zetten. De benodigde herstructurering kan zo omvangrijk worden, dat het de draagkracht van gemeenten en corporaties te boven gaat. Alternatieven voor vervangende nieuwbouw moeten dus gezocht worden, waarmee voorkomen moet...

Demografische krimp en regionale economie

Demografische krimp heeft gevolgen voor de regionale economie. In krimpregio's als Parkstad Limburg, de Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen besteden overheden in hun economische beleid echter weinig aandacht aan krimp.  

Kaarten demografische groei en krimp in Nederland

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het aantal bewoners voorlopig nog toenemen. De potentiële beroepsbevolking gaat al snel in vrijwel alle regio's dalen. Bekijk de...

De krimpregio’s van de toekomst

Om beleid en plannen te kunnen maken, kijken bestuurders vaak naar bevolkingsprognoses. Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu.

Het nieuwe wonen. Het krimpende platteland rekent zich rijk.

Grote delen van het Nederlandse platteland krijgen binnenkort te maken met demografische krimp. Is dat platteland niet aantrekkelijk voor nieuwe bewoners, eventueel in deeltijd? Lokale beleidsmakers en bestuurders met roze brillen op denken van wel. Tegen beter weten in, als...

Pagina's