Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Vraag en antwoord over Bevolking

Het aantal oudere ouderen (van 75 jaar en ouder) groeit snel. In 2040 zijn er 2,6 miljoen 75+-ers. Dat is 2 keer zo veel als nu. De vergrijzing heeft op veel terreinen gevolgen, zoals voor de zorg en de woningmarkt.

Gevolgen vergrijzing...lees meer

In de laatste decennia is de bevolking in de werkzame leeftijdsgroep (20-tot AOW-gerechtigde leeftijd) voortdurend gestegen. Dit deel van de bevolking wordt ook wel de potentiële beroepsbevolking genoemd. Hoewel het aantal 20-64 jarigen in de...lees meer

Het aantal huishoudens in Nederland is de afgelopen decennia flink gegroeid, relatief zelfs 2 keer zo snel als de bevolking. Dit komt enerzijds doordat de bevolking groeit, en anderzijds doordat mensen steeds vaker en steeds langer alleen wonen...lees meer

Gevolgen van bevolkingsgroei

  • In gebieden met een groeiende bevolking zijn extra woningen nodig.
  • Het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking zullen (mede als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd) in veel regio’...lees meer

Een grotere bevolking op werkzame leeftijden kan (bij een gunstige economische ontwikkeling) samengaan met meer banen. Er zijn dan mogelijk nog extra kantoren en bedrijventerreinen nodig en een eventueel overschot hieraan kan dan benut worden....lees meer

Tussen nu en 2025 zal de bevolking van Nederland met ongeveer een half miljoen mensen groeien. Volgens de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2013) zal driekwart van deze groei plaats vinden in steden met meer dan 100 duizend...lees meer

De bevolking van Nederland is al lang aan het vergrijzen. Het aandeel 65-plussers in de totale bevolking is sinds het midden van de vorige eeuw gestaag gestegen. In de komende decennia zal de vergrijzing echter versnellen. Dit komt doordat de...lees meer

Er bestaat een vrij sterke relatie tussen de ontwikkeling van het aantal huishoudens en de woningbouw, aangezien de meeste huishoudens een zelfstandige woonruimte hebben. Dit betekent dat er in een groot deel van in Nederland extra woningen bij...lees meer

Tussen 1950 en 1965 groeide in de meeste gemeenten de bevolking zonder onderbreking. Dit kwam vooral door het geboorteoverschot (meer geboorte dan sterfte) en daarnaast vaak ook door een positief saldo buitenlandse migratie (meer immigranten dan...lees meer

De bevolking van Nederland is al lang een snelle groeier. In 1830 telde Nederland bijna 3 miljoen inwoners en in 1950 was dit opgelopen naar 10 miljoen. Nu tellen we bijna 17 miljoen inwoners. De sterke groei van de bevolking werd vooral bepaald...lees meer