Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Waar neemt het aantal huishoudens toe of af?

Vraag en antwoord | 09-09-2016

Het aantal huishoudens in Nederland is de afgelopen decennia flink gegroeid, relatief zelfs 2 keer zo snel als de bevolking. Dit komt enerzijds doordat de bevolking groeit, en anderzijds doordat mensen steeds vaker en steeds langer alleen wonen en ook nog eens steeds ouder worden.

De groei van het aantal huishoudens zal in de toekomst doorgaan. Nederland telt nu ruim 7,7 miljoen huishoudens en volgens de CBS huishoudensprognose (2016) zullen er in 2060 rond een 900 duizend huishoudens zijn bijgekomen.

Groei aantal huishoudens

Volgens de PBL/CBS regionale bevolkings- en huishoudensprognose (2016) zal het aantal huishoudens vrijwel overal in Nederland in de toekomst (tot 2040) verder toenemen.

  • In 3 regio’s wordt een daling verwacht: Delfzijl en omgeving, Zuidoost Drenthe en Zeeuwsch-Vlaanderen.
  • In Zuid-Limburg, Noord-Limburg, Achterhoek en Oost-Groningen blijft het aantal huishoudens ongeveer gelijk.
  • Net als het aantal inwoners, groeit ook het aantal huishoudens in de regio’s van de Randstad beduidend. Ook in de meeste regio’s in de rest van Nederland groeit het aantal huishoudens nog door, ondanks een min of meer stabiel aantal inwoners.

Onzekerheid in regionale prognose

De regionale prognose is met onzekerheid omgeven. In de Ruimtelijke Verkenning 2011 is de onzekerheid via 2 scenario’s verkend. Bij een sterkere toename van het aantal huishoudens dan verwacht in de regionale prognose, zal overal in Nederland het aantal huishoudens stevig doorgroeien, terwijl bij een lagere groei in een groot deel van Nederland  het aantal huishoudens na 2025 gaat afnemen.

Meer informatie