Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Bevolking

Wat zijn de gevolgen van bevolkingsgroei en -krimp?

Vraag en antwoord | 09-09-2016

Gevolgen van bevolkingsgroei

  • In gebieden met een groeiende bevolking zijn extra woningen nodig.
  • Het aantal arbeidsplaatsen en de beroepsbevolking zullen (mede als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd) in veel regio’s ook groeien. Door veranderende manieren van werken is het de vraag of dit ook tot meer vraag naar kantoor- en winkelvastgoed gaat leiden. Daarvan is momenteel al overaanbod. Herstructurering en herbestemming zullen in de toekomst meer aandacht vragen.
  • De demografische ontwikkeling heeft ook invloed op het draagvlak van allerlei voorzieningen: meer jonge kinderen in de stad vraagt om meer scholen in de wijk, meer pubers vraagt om meer uitgaansvoorzieningen, meer ouderen vraagt om meer zorgvoorzieningen in de buurt. Het kan ook leiden tot extra mobiliteit, waardoor het draagvlak van openbaar vervoer groter wordt.

Gevolgen van bevolkingskrimp

De effecten van bevolkingskrimp zijn deels omgekeerd aan die van bevolkingsgroei:

  • Door minder kinderen wordt het draagvlak van (basis) scholen kleiner, hetgeen kan leiden tot  sluiting dan wel fusie van scholen.
  • Een mogelijke krimp van de potentiële beroepsbevolking (bevolking van 20 jaar tot AOW-leeftijd) kan leiden tot tekorten aan arbeidskrachten, zoals in technische sectoren en in de zorg.
  • Het draagvlak van bepaalde voorzieningen, zoals winkels en andere consumentendiensten kan afnemen.
  • De mobiliteit kan gaan stabiliseren of zelfs afnemen, waardoor het draagvlak van openbaar vervoer in gevaar kan komen.
  • Bevolkingskrimp hoeft (nog) niet samen te gaan met minder huishoudens. Indien dat wel het geval is zijn er minder woningen nodig en dreigt leegstand.

Meer informatie