Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Bevolking

Wat zijn de gevolgen van groei en krimp van de bevolking op werkzame leeftijden?

Vraag en antwoord | 22-08-2016

Een grotere bevolking op werkzame leeftijden kan (bij een gunstige economische ontwikkeling) samengaan met meer banen. Er zijn dan mogelijk nog extra kantoren en bedrijventerreinen nodig en een eventueel overschot hieraan kan dan benut worden.

Bij het krimpen van de bevolking op werkzame leeftijden kunnen meer kantoren en bedrijventerreinen leeg komen te staan en moet nagedacht worden over herstructurering. Dit kan mogelijk een verandering van bestemmingen inhouden of sloop van overbodig vastgoed.

Een terugloop van de beroepsbevolking kan ook effecten hebben op het aanbod van bepaalde voorzieningen. Vooral in krimpgebieden kan het aantal ouderen dat zorg behoeft stijgen, terwijl de beroepsbevolking die de zorg moet leveren juist krimpt. Hierdoor komt er meer druk op de voorziening van zorg aan ouderen.

Meer informatie