Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Binnenstedelijk ontwikkelen

De opgave voor binnenstedelijke herontwikkeling en transformatie verschuift van een grootschalige en planmatige strategie naar een kleinschalige en veel organischer aanpak. De rol van de overheid zal fundamenteel anders worden, net zo goed als die van marktpartijen en...

Grootschalige of kleinschalige verstedelijking?

Het blijft een fascinerende ervaring: als je de grens oversteekt, valt het meteen op aan de bebouwing dat je in België of Duitsland bent. Hoewel landschappelijke en sociaal-economische condities sterk lijken op die in Nederland, ziet niet alleen de bouwstijl, maar ook de...

De concurrentiepositie van de topsectoren in Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant werkt de ‘Agenda Brabant’ uit. De provincie wil hierin haar profiel versterken en slimme investeringen doen die passen binnen de ruimte die er is, gezien de noodzaak om te bezuinigen. Welke slimme investeringsstrategie past bij het versterken van de...

Pagina's