Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

The tale of two regions

Metropolitan regions are becoming increasingly important as places to live, work, play and exchange information and culture. While these regions in many parts of the world are growing phenomenally, those in Europe face different challenges: how to retain a high quality of...

Perspectief voor ontmoeting tussen wetenschap en beleid

Werk maken van duurzame verstedelijking vergt nieuwe planningspraktijken, waarin kleinere en grotere transformaties voorop staan. Belangrijke onderdelen van de nieuwe planningspraktijken zijn verrassende ontmoetingen organiseren, gezamenlijk feitenonderzoek doen en...

Ex-ante evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De plannen van het kabinet-Rutte voor infrastructuur en ruimte zetten in op het versterken van de stedelijke regio's Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Het Rijk wil daarmee een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor buitenlandse investeerders creëren en stelt dat een goede...

Pagina's