Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Regionale woningsmarktsimulaties met Houdini

De woningmarkt is bij uitstek een regionale aangelegenheid. Toch bestaan er nauwelijks regionale simulaties van de lange termijneffecten van demografische en economische ontwikkelingen op woningprijzen, woningbouwproductie en betaalbaarheid. Bij het Planbureau voor de...

De economische kracht van de Noordvleugel van de Randstad

De Noordvleugel van de Randstad onderscheidt zich in economisch opzicht van de rest van Nederland door een hogere productiviteit(sgroei). In groei van de werkgelegenheid verschilt de Noordvleugel niet van de rest van Nederland. Het zijn vooral de aanwezigheid van Schiphol met...

Het nieuwe wonen. Het krimpende platteland rekent zich rijk.

Grote delen van het Nederlandse platteland krijgen binnenkort te maken met demografische krimp. Is dat platteland niet aantrekkelijk voor nieuwe bewoners, eventueel in deeltijd? Lokale beleidsmakers en bestuurders met roze brillen op denken van wel. Tegen beter weten in, als...

Demografische krimp en regionale economie

Demografische krimp heeft gevolgen voor de regionale economie. In krimpregio's als Parkstad Limburg, de Eemsdelta en Zeeuws-Vlaanderen besteden overheden in hun economische beleid echter weinig aandacht aan krimp.  

De krimpregio’s van de toekomst

Om beleid en plannen te kunnen maken, kijken bestuurders vaak naar bevolkingsprognoses. Traditionele prognosekaarten laten zien in welke regio’s de bevolking in 2040 kleiner is dan nu.

De wijk als springplank voor bedrijven

Beleidsmakers richten zich op het stimuleren en behouden van bedrijven in woonwijken, maar de ontwikkeling van bedrijvigheid op die locaties blijft achter. Dat heeft veel te maken met de levenscyclus van bedrijven. Als startpunt is de wijk wel geschikt, maar zodra bedrijven...

Menging van wonen en werken

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft onderzoek gedaan naar de menging van wonen en werken in Nederlandse steden. Deze is de laatste decennia iets toegenomen ten opzichte van de naoorlogse periode.

Pagina's