Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

De herbergzame ruimte van de stadswijk

De afgelopen jaren is er een trend tot herorganisatie van de openbare ruimte waarneembaar in - op het eerste gezicht - heel verschillende ontwikkelingen. Nieuwe 'afgeschermde woondomeinen' worden populair: wooncomplexen met een besloten karakter. Stedelijke...

Verdichten met lagere dichtheden

In de helft van de provincies wordt 40 procent of meer van de nieuwe woningen gebouwd binnen het bestaande bebouwde gebied. Per saldo is er sprake van verdichting. En toch blijkt dat de toegevoegde woningen gebouwd worden in een veel lagere dichtheid dan de bestaande...

Verdichting heeft een grens

De huidige ambities van het rijk om steden meer te verdichten, lijken op gespannen voet te staan met de woonwensen van de consument. Dichtbebouwde woonomgevingen worden immers negatiever beoordeeld dan minder dichte. Maar komt dit door de bebouwing of spelen hier andere...

Krimp is prikkel voor de woningmarkt

Demografische krimp leidt tot nieuwe vraagstukken die om een oplossing vragen, onder andere op de regionale en lokale woningmarkt. In de berichtgeving over krimp in de media overheersen over het algemeen de te verwachten problemen. Maar op de woningmarkt heeft krimp ook...

Bedrijvigheid en leefbaarheid in stedelijke woonwijken

Leefbaarheidsproblemen in stedelijke woonwijken, zoals overlast, verloedering, inbraken en leegstand van winkelpanden leiden ertoe dat bedrijven eerder uit deze wijken vertrekken, minder overlevingskansen hebben en worden geremd in hun groeimogelijkheden. Het verbeteren van...

Pagina's