Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Short-term effects of the Brexit

This study examines where the Brexit’s initial effects would be the greatest for the competitiveness of sectors in the Netherlands. We look at the effects per sector and region. We describe the cost-increasing effect of trade barriers (tariff and non-tariff barriers) that...

Korte termijn gevolgen van de Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit) zal grote verschillen in effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse provincies en bedrijfstakken. Deze notitie onderzoekt de verdelingseffecten voor Nederland. Is de kostenverhoging voor Nederlandse...

Werkzekerheid na werkloosheid: de rol van de arbeidsmarktregio

Deze notitie laat zien dat regionale omstandigheden van invloed zijn op de kans dat voormalig werklozen in de eerste vijf jaar van hun loopbaanvervolg werk kunnen behouden. Voor voormalig werklozen die in de periferie of in een grootstedelijke agglomeratie wonen is de kans op...

Zorg om banen in de ouderenzorg

De Nederlandse bevolking vergrijst de komende decennia in een rap tempo. Vooral de groep ‘oude ouderen’, de 75-plussers, groeit sterk. Deze ouderen wonen veelal zelfstandig, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig als zij met fysieke beperkingen te kampen krijgen. Het...

Stadsranden

In het omgevingsbeleid wordt beleid geformuleerd voor de stad en het landelijk gebied. De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Stadsranden hebben een belangrijke schakelfunctie in het vormgeven en afstemmen van beleid op verschillende...

Urban regions as engines of economic growth

According to the recent PBL study 'Urban regions as engines of economic growth', in most countries, new regional economic policies are needed. Policies in which national and regional agendas are coordinated reinforce each other. Since urban regions function as engines of...

Balans van de Leefomgeving 2018

In de Balans van de Leefomgeving brengt het PBL tweejaarlijks in beeld hoe de leefomgeving er in Nederland voor staat. In 2016 reflecteerden we op 20 jaar leefomgevingsbeleid en identificeerden we een aantal hardnekkige grote opgaven, zoals de enorme inspanningen die het...

Pagina's