Publicaties

238 publicaties in het onderwerp 'Brede welvaart'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Samen leren in de regio

Provincies, gemeenten en waterschappen kunnen meer doen om grondstoffen aanzienlijk efficiënter te gebruiken en zo bij te dragen aan een effectieve aanpak van maatschappelijke opgaven zoals het omgaan met klimaatverandering, de grote woningbehoefte of biodiversiteitsverlies...

Zicht op het effect van de Regio Deal op de brede welvaart

In deze notitie beschrijft het PBL hoe de monitoringsaanpak van beleid dat de brede welvaart in de regio wil bevorderen, zoals de Regio Deals, zo kan worden opgezet dat er inzicht ontstaat in het effect van het beleid. Het alleen monitoren van de verandering in brede welvaart...

Grote opgaven in een beperkte ruimte

Het nieuwe kabinet staat voor grote opgaven op het gebied van de leefomgeving. Er moet een groot aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er locaties worden gevonden voor windmolens en zonnepanelen, en door klimaatverandering,...

Duurzame verstedelijking in Europa in kaart gebracht

Het SUPER-project (Sustainable Urbanization and land-use Practices in European Regions) brengt de verandering in grondgebruik binnen Europa sinds 2000 in kaart. Zo blijkt dat elke dag een gebied van rond de 250 voetbalvelden wordt omgezet naar stedelijk gebruik. Deze...

Verzwaring lockdown raakt kwetsbare werkenden hard

De coronamaatregelen kunnen mensen belemmeren bij het uitvoeren van hun werk, maar niet iedereen wordt even hard geraakt. In dit artikel verkennen het PBL en RaboResearch welke groepen werkenden negatieve gevolgen ondervinden en hoe dat verschilt met de zwaarte van de...

Veerkracht op de proef gesteld

In dit rapport wordt de veerkracht van de Nederlandse binnensteden onderzocht als vervolg op ons eerste rapport over dit onderwerp uit 2015. Conclusie is dat corona een ongekende druk op de economische vitaliteit van de binnensteden zet, maar ook dat deze veerkrachtig genoeg...

Bevorderen van brede welvaart in de regio: keuzes voor beleid

In deze paper laat het PBL zien dat beleid voor het bevorderen van brede welvaart in de regio eerst vraagt om keuzes over het streefbeeld voor de regio. Het gaat hier om normatieve keuzes over wat onder een ‘breed welvarende’ regio wordt verstaan, en voor wie, waar en...

Regionale verschillen in werkzekerheid binnen Oost-Nederland

Starters en voormalig werklozen hebben niet in elke regio binnen Oost-Nederland evenveel kans op het (opnieuw) vinden en behouden van werk. In dit essay beschrijft het PBL deze regionale verschillen in werkzekerheid en welke factoren daarop van invloed zijn. Ook staan we stil...

Kosten- en batenbegrippen in klimaatbeleid

Dit rapport, opgesteld door CPB en PBL, behandelt kosten- en batenbegrippen die worden toegepast bij berekeningen voor klimaatbeleid. Het rapport gaat in op de functies die de verschillende kosten-batenbegrippen vervullen en de typen kosten en baten die door deze begrippen...

Pagina's