Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Circulaire economie

Infographics over Circulaire economie

De circulaire economie wordt gezien als logisch alternatief voor een lineaire economie. In een lineaire economie worden grondstoffen gewonnen om er vervolgens producten van te maken die na gebruik als afval worden verbrand of gestort. In een circulaire economie gaat het juist om het behoud van...

In een circulaire economie behouden de materialen in een afgedankt product idealiter hun oorspronkelijke kwaliteit, om zo opnieuw in een zelfde soort product te kunnen worden gebruikt. Er zijn verschillende circulariteitsstrategieën met een prioriteitsvolgorde van hoog naar laag om grondstoffen...

Voor de transitie naar een circulaire economie is een zo hoogwaardig mogelijk gebruik en hergebruik van grondstoffen gewenst. Als vuistregel geldt dat meer circulariteit in een productketen leidt tot minder gebruik van grondstoffen en daardoor minder milieudruk in die productketen.

Het...

PBL onderscheidt 3 aangrijpingspunten voor het circulair maken van de agrofoodsector:

  • duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen;
  • beperken van voedselverspilling;
  • optimaliseren van  het gebruik van reststromen.

Een primair aangrijpingspunt is...

Hergebruik van huishoudeljk afval in Nederland ten opzichte van andere landen

Nederland heeft een koppositie qua hergebruik van huishoudelijk afval. Het hergebruik, hier gedefinieerd als het deel van het huishoudelijk afval dat wordt gerecycled, gecomposteerd of wordt verbrand met energieterugwinning was bijna 100% in 2010 (OECD, 2013).

Infographic van vier oplossingen voor een duurzamer voedselsysteem

Verduurzaming van het voedselsysteem vraagt om een combinatie van oplossingsrichtingen, zowel bij de productie als bij de consumptie van voedsel.

Infographic van het landgebruik voor consumptie door Nederlanders

Het landgebruik voor consumptie van Nederlandse burgers (en de overheid) besloeg in 2005 een gebied ter grootte van drie maal het landoppervlak van Nederland. Daarin is het oppervlak dat nodig is voor bosbouw, landbouw en veeteelt het grootst. Het merendeel van het landgebruik (ruim 85 procent)...

Inleiding Voedsel, uit 'Nederland Verbeeld'

In vergelijking met onze (over)grootouders beschikken we in alle jaargetijden over een veel rijker en gevarieerder aanbod van verse groenten en fruit, afkomstig van overal over de wereld. Ook zijn onze dagelijkse porties vlees en zuivel flink toegenomen. Voedsel is in Nederland bovendien...