Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Circulaire economie

Van een lineaire naar een circulaire economie

Infographic | 22-06-2016

De circulaire economie wordt gezien als logisch alternatief voor een lineaire economie. In een lineaire economie worden grondstoffen gewonnen om er vervolgens producten van te maken die na gebruik als afval worden verbrand of gestort. In een circulaire economie gaat het juist om het behoud van grondstoffen. Producten, afgedankte productonderdelen en materialen behouden hun waarde. 

Monitoring van de voortgang van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie vergt zowel het in beeld brengen van het CE-transitieproces als de effecten daarvan. Bij het transitieproces gaat het om vragen als: Is er voldoende kennis beschikbaar om CE-oplossingen te ontwikkelen? Experimenteren ondernemers voldoende met CE-oplossingen en -verdienmodellen? Bij de effecten gaat om circulariteit en milieu, zoals energie- en materiaalverbruik, en economie, bijvoorbeeld in de vorm van toegevoegde waarde.

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).