Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Feiten en cijfers over Duurzame ontwikkeling

Effect nationale kosten door maatregelen mobiliteit en bereikbaarheid, landbouw

De kosten voor bedrijven, burgers en overheden van de maatregelen samen lopen uiteen van 0,5 tot 16,4 miljard euro per jaar.

Voor veel leefomgeving-gerelateerde SDG-targets bestaan al nationale doelstellingen

Van de 169 SDG-targets zijn 41 targets direct gericht op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals water, lucht, biodiversiteit en klimaat) of hebben indirect effect op die leefomgeving (zoals landbouw, industrie, steden en duurzame consumptie en productie). De resterende 128 SDG-targets gaan met name over sociale en economische ontwikkeling, en de afgesproken financiële en niet-financiële middelen.

In de stad komt alles samen

In de stad is er sprake van een stapeling van uiteenlopende opgaven, zoals het bestrijden van files en leegstand van winkels en kantoren; het betaalbaar houden van woningen; klimaatadaptatie en de transitie naar een groenere economie. Maar steden bieden juist ook kansen. Doordat verschillende functies en voorzieningen dicht bij elkaar liggen, zijn nieuwe combinaties mogelijk en kunnen oplossingen op verschillende terreinen elkaar versterken. Daarnaast bieden steden een grote variatie aan plekken voor ontmoetingen en kennisuitwisseling.

De stad in trek

Wereldwijd trekken mensen naar de stad en dat zal volgens de prognoses van de VN de komende decennia niet veranderen. Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Voor Nederland voorziet de regionale prognose van CBS/PBL (2013) een sterke concentratie van de bevolkingsgroei in stedelijke gebieden. Vooral in en rond de grote steden wordt een toename verwacht.