Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Leefomgeving-gerelateerde SDG-targets afgedekt door doelstellingen in Nederlands beleid, 2015

Infographic | 08-02-2016

Voor veel leefomgeving-gerelateerde SDG-targets bestaan al nationale doelstellingen

Van de 169 SDG-targets zijn 41 targets direct gericht op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zoals water, lucht, biodiversiteit en klimaat) of hebben indirect effect op die leefomgeving (zoals landbouw, industrie, steden en duurzame consumptie en productie). De resterende 128 SDG-targets gaan met name over sociale en economische ontwikkeling, en de afgesproken financiële en niet-financiële middelen.

In lijn met de meeste leefomgeving-gerelateerde SDG-targets bestaan al Nederlandse doelstellingen, veelal afgesproken op Europees niveau of in VN-verband. Bijvoorbeeld Europese richtlijnen voor lucht, water en energie en internationale afspraken rond biodiversiteit en klimaat. Maar ook nationaal in bijvoorbeeld het Energieakkoord en het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Drie categorieën van leefomgeving-gerelateerde SDG-targets worden onderscheiden.

  • SDG-targets die volledig worden afgedekt door bestaande doelstellingen. Deze categorie beslaat de targets rond water (goal 6), energie (goal 7) en terrestrische biodiversiteit (goal 15), maar ook voor verschillende SDG-targets onder de andere goals.
  • SDG-targets waarvoor wel één of meerdere doelstellingen bestaan, maar óf een overkoepelende doelstelling ontbreekt óf de bestaande doelstellingen dekken het target maar gedeeltelijk af. Deze categorie beslaat onder andere verschillende doelstellingen rond duurzame landbouw (goal 2) en duurzame consumptie en productie (goal 12).
  • SDG-targets waarvoor nu geen doelstellingen bestaan in het Nederlandse beleid. Dit betreft de SDG-targets rond duurzaamheidseducatie (target 4.7), het bevorderen van kennis van duurzaamheid (target 12.8) en educatie en bewustmaking rond klimaatmitigatie, adaptatie en ‘early warning’ (target 13.3).

Gebruik infographics

Tenzij anders vermeld, is op deze infographic de ‘creative commons’ licentie naamsvermelding (CC-BY) van toepassing. Voor meer informatie over deze licentie en gebruik van de infographic, kunt u contact opnemen met onze beeldredactie (beeldredactie@pbl.nl).