Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud

Modellen over Duurzame ontwikkeling

GLOBIO3: A global biodiversity model

Het GLOBIO3 model berekent veranderingen in biodiversiteit. Daarvoor gebruikt het kwantitatieve relaties tussen drukfactoren en biodiversiteit, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Door combineren van individuele drukfactoren wordt een verandering in biodiversiteitwaarde berekend in termen van gemiddelde relatieve populatieomvang van oorspronkelijke soorten (Mean Species Abundance of original species; MSA) en de grootte van ecosystemen.

IMAGE - Integrated Model to Assess the Global Environment

Het IMAGE model is ontwikkeld om verschillende aspecten van het broeikaseffect en mondiale klimaatverandering te simuleren. Input voor het model zijn regionale bevolkings-, welvaarts-, beleids- en technologie-gegevens en ruimtelijke patronen voor klimaat, bodem, topografie, ecosystemen en landgebruik. Daarnaast gaat het model gaat uit van scenario aannames voor bevolkings-, economische, technologische en beleidsontwikkeling en de daarbij behorende activiteitenniveau's.

DIMITRI

DIMITRI - Dynamic Input-Output Model to study the Impacts of Technology Related Innovation - is een economisch input-output model voor Nederland en is ontwikkeld om productie en daaraan gerelateerde milieudruk in Nederland te berekenen in scenariostudies. De productie wordt berekend op het niveau van bedrijfstakken op basis van scenario’s betreffende finale vraag (binnenlandse consumptie en exporten) en technologie-ontwikkeling. De technologie van een bedrijfstak wordt hierbij beschreven aan de hand van alle inputs, zoals energie, materialen, kapitaal en arbeid.

GISMO - The Global Integrated Sustainability MOdel

Het GISMO model is ontwikkeld om veranderingen in kwaliteit van leven te analyseren als gevolg van veranderingen in de drie duurzaamheiddomeinen: sociaal, milieu en economie. Input voor het model zijn economische ontwikkeling, mondiale milieuveranderingen en de beschikbaarheid van ecosysteemdiensten als voedsel, water en energie. Kwaliteit van leven worden ondermeer uitgedrukt in gezondheid, armoede en onderwijs. Het model maakt deel uit van het brede IMAGE raamwerk.

MRIO – Multi-Regionaal Input-Output model

PBL heeft een MRIO model ontwikkeld om voetafdrukberekeningen uit te kunnen voeren. In het model wordt hiervoor de relatie gelegd tussen consumptie in een land en de daarvoor benodigde productie en veroorzaakte milieudruk wereldwijd. Inputgegevens betreffen consumptie, internationale handelsstromen en milieudruk bij productie. Tot nu toe zijn berekeningen uitgevoerd voor de koolstofvoetafdruk en de landvoetafdruk, maar uitbreiding naar andere duurzaamheidsthema’s is mogelijk.