Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Nieuwsberichten over Duurzame ontwikkeling

Nieuwsbericht
04-07-2019

Zoals verwoord in het recent tot stand gekomen klimaatakkoord voorziet de regering een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet...lees meer

Nieuwsbericht
27-06-2019
  • Zo’n 10 jaar geleden heeft de Rijksoverheid als nationale doelstelling gesteld dat in 2020 6.000...lees meer

Nieuwsbericht
21-05-2019

'De discussie over brede welvaart kent verschillende inkleuringen', stelde Hans Mommaas, directeur van het PBL op 24 april 2019. Tijdens de...lees meer

Nieuwsbericht
05-04-2019

Meer dan 700 miljoen mensen in Afrika ten zuiden van de Sahara gebruiken nog steeds traditionele biomasssa (hout of houtskool) in open vuren of...lees meer

Nieuwsbericht
12-07-2018

In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. Voor de milieu-...lees meer

Nieuwsbericht
23-05-2018

Natuurlijk kapitaalrekeningen (NKR) raken steeds meer in zwang. Het aantal landen, organisaties en mensen dat NKR ontwikkelt en in beleid gebruikt...lees meer

Nieuwsbericht
16-05-2018

Burgers en bedrijven vinden het legitiem dat de overheid beleid voert om tot een meer circulaire economie te komen. Het draagvlak voor circulaire...lees meer

Nieuwsbericht
19-04-2018

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere...lees meer

Nieuwsbericht
11-12-2017

Op 12 en 13 december 2017 vindt de derde conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van...lees meer

Nieuwsbericht
17-11-2017

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer...lees meer

Nieuwsbericht
30-10-2017

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de...lees meer

Nieuwsbericht
22-05-2017

Meer dan 600 miljoen mensen in Sub-Sahara Afrika hebben geen toegang tot elektriciteit. Veel mensen wonen bovendien te ver van bestaande...lees meer

Nieuwsbericht
03-04-2017

De kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen, hangen af van hoe ambitieus...lees meer

Nieuwsbericht
21-03-2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil...lees meer

Nieuwsbericht
27-09-2016

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het...lees meer