Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

IMAGE 3.0 uitgebracht

Nieuwsbericht | 07-07-2014

Het PBL heeft een nieuwe versie van het internationaal toonaangevende integrated assessment model IMAGE uitgebracht – IMAGE 3.0. IMAGE, een internationaal toonaangevend integrated assessment model, is verbeterd om het model verder te versterken in het analyseren van lange termijn milieu- en duurzaamheidsproblemen en het identificeren van mogelijke oplossingen. Samen met het nieuwe model brengt het PBL ook een geheel vernieuwde documentatie uit, als boek en als webpagina.

Integrated assessment model IMAGE

Het IMAGE model is ontwikkeld om het begrip te vergroten rond de vragen zoals hoe mondiale, lange termijn milieu- en duurzaamheidsproblemen zich ontwikkelen als gevolg van menselijke activiteiten, inclusief economische ontwikkeling en populatie groei.

Net als vergelijkbare modellen, kan IMAGE worden gebruikt om deze problemen te begrijpen en om antwoorden op deze problemen te formuleren. Eerdere versies van het IMAGE model zijn gebruikt om belangrijke internationale verkenningen te ondersteunen, waaronder die van het VN Klimaatpanel IPCC, de Mondiale Milieuverkenning van het VN Milieupanel UNEP, de OECD Milieuverkenning en de zogenaamde Millennium Ecosystem Assessment. Het model is ook veelvuldig toegepast in de wetenschappelijke literatuur.

Nieuw in IMAGE 3.0

In de nieuwe IMAGE 3.0 versie zijn de modelbeschrijvingen van belangrijke modelonderdelen verbeterd waaronder de dynamiek van verandering in landgebruik, watergebruik en energievraag en -productie. Deze verbeteringen maken het model nog relevanter voor het beantwoorden van vragen zoals hoe biodiversiteitsverlies en klimaatverandering te beperken, zonder negatieve gevolgen voor de voedsel- en energievoorziening.

Nieuwe elementen in IMAGE 3.0 zijn o.a.:

  • Gedetailleerde modellering van energievraag
  • Bosbeheer
  • Landgebruik en landschap in 5 boogminuten resolutie
  • Verbeterde gewasgroei- en koolstofcyclus model
  • Mondiaal watermodel 
  • Nutriëntenbalans voor bodems en kustzeeën
  • Klimaatmodel en data geüpdatet naar MAGICC 6.0
  • Meer impacts: overstromingsrisico’s, ecosysteemdiensten, gezondheid
  • Optimale strategieën en kosten-baten analyses rond klimaatbeleid

Het IMAGE 3.0 boek

De nieuwe modeldocumentatie geeft een complete beschrijving van het IMAGE 3.0 model en laat zien hoe het model wordt gebruikt om belangrijke beleidsthema’s, zoals klimaatverandering, luchtvervuiling, verandering in landgebruik, biodiversiteitsverlies, en waterschaarste te analyseren. Het boek is geschreven voor hen die werken op het snijvlak van wetenschap en beleid. Het boek gaat in op beleidsvragen, algemene modelbeschrijvingen, voorbeeldresultaten, verbanden tussen modelcomponenten, en onzekerheden en beperkingen. Voor gedetailleerdere informatie wordt verwezen naar onderliggende wetenschappelijke publicaties.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Persvoorlichting (070-3288688 of persvoorlichting@pbl.nl).