Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Nieuwsberichten over Duurzame ontwikkeling

Nieuwsbericht
17-09-2012

In haar biobrandstoffenbeleid doet de Europese Commissie een interessante poging economische belangen en het milieu eerlijk tegen elkaar af te...lees meer

Nieuwsbericht
16-08-2012

Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Dit vraagt een hervorming die zeker zo groot is als de hervorming...lees meer

Nieuwsbericht
02-08-2012

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in...lees meer

Nieuwsbericht
18-06-2012

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een nieuwe ‘Begeleidingscommissie’. Zo heet het Begeleidingscollege voortaan. Op vrijdag 15 juni...lees meer

Nieuwsbericht
06-06-2012

'De wereld blijft doorrazen op een onduurzame route, ondanks meer dan 500 internationaal overeengekomen afspraken en doelen voor een duurzaam...lees meer

Nieuwsbericht
30-05-2012

Dames en heren, Ja, ik ga naar Rio. Ik ga naar Rio om de toekomst te zien. Want Rio+20 is geen conferentie. Het is een wereldtentoonstelling. Wie...lees meer

Nieuwsbericht
29-05-2012

Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft op 29 mei 2012 tijdens de manifestatie Rio aan de Maas opgeroepen om...lees meer

Nieuwsbericht
15-05-2012

Voldoende voedsel voor de hele wereldbevolking en tegelijkertijd de biodiversiteit in stand houden. Universele toegang tot moderne energiebronnen...lees meer

Nieuwsbericht
05-04-2012

Hoe bereiken we meer CO2-reductie in 2050, die ook goedkoper en duurzamer is? Door én gebouw- én gebiedsmaatregelen te nemen....lees meer

Nieuwsbericht
14-03-2012

Meer daadkracht in het milieubeleid is nu nodig om onze welvaart in de toekomst te waarborgen. Door de economische groei en bevolkingstoename in...lees meer

Nieuwsbericht
07-03-2012

Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, is onlangs...lees meer

Nieuwsbericht
09-02-2012

Door het beperkte aanbod van ecologisch duurzame biomassa zal in de Europese Unie (EU) de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde...lees meer

Nieuwsbericht
12-12-2011

Efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen helpt in veel gevallen om problemen met andere hulpbronnen te verzachten. Zuinig omgaan met energie...lees meer

Nieuwsbericht
01-12-2011

De huidige klimaat- en energiedoelen voor 2020 bieden onvoldoende stimulans om in 2050 80-95 procent minder broeikasgassen uit te stoten. Daarvoor...lees meer

Nieuwsbericht
18-11-2011

De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met bedrijven, organisaties en andere overheden over het realiseren van duurzame projecten. Het PBL en...lees meer