Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Nieuwsberichten over Duurzame ontwikkeling

Nieuwsbericht
19-09-2011

De beleidswijzigingen die het kabinet Rutte heeft aangekondigd voor milieu en klimaat wijzen niet allemaal in dezelfde richting. Het kabinet geeft...lees meer

Nieuwsbericht
14-09-2011

Als de Nederlandse overheid inzet op het afschaffen van milieuschadelijke subsidies – in 2010 goed voor vijf tot tien miljard euro in de sectoren...lees meer

Nieuwsbericht
05-09-2011

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer...lees meer

Nieuwsbericht
02-09-2011

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel...lees meer

Nieuwsbericht
18-08-2011

De door de Europese Commissie voorgestelde ‘vergroening’ van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) remt de achteruitgang in biodiversiteit af...lees meer

Nieuwsbericht
21-06-2011

Nederland kan zijn internationale concurrentiekracht via ‘groene groei’ versterken. Voor het vergroenen van de economie moet alle in de...lees meer

Nieuwsbericht
16-06-2011

Klimaatverandering, overbevissing, landerosie en grondstoffenschaarste zijn voorbeelden van milieuvraagstukken die om een wereldwijd...lees meer

Nieuwsbericht
28-04-2011

De consumptie van vlees, vis en zuivel is de afgelopen vijftig jaar sterk toegenomen in Europa en is nu twee maal zo hoog als het mondiale...lees meer

Nieuwsbericht
11-04-2011

Stikstofvervuiling kost de Europese burger jaarlijks 150 tot 740 euro. Dit blijkt uit het eerste grootschalige stikstofonderzoek, ENA (...lees meer

Nieuwsbericht
24-03-2011

Het marktaandeel van duurzaam geproduceerde goederen, zoals koffie en hout, nadert de vijftig procent. Verdere stijging wordt moeilijker doordat...lees meer

Nieuwsbericht
11-03-2011

De huidige hoge prijzen voor voedsel, olie en veel andere grondstoffen wijzen op toenemende schaarste. Die schaarste heeft weinig te maken met het...lees meer

Nieuwsbericht
10-02-2011

De komende dertig jaar treedt vooral aan de randen van Nederland een omvangrijke bevolkingskrimp op. In de meer centrale delen blijft echter het...lees meer

Nieuwsbericht
02-02-2011

Het blijkt technisch mogelijk om genoeg voedsel te verbouwen voor negen miljard mensen en de ondervoeding terug te dringen, maar dat zal vooral...lees meer

Nieuwsbericht
02-12-2010

Steeds meer gemeenten en regio's krijgen de komende twintig jaar te maken met een afname van het aantal inwoners, huishoudens en potentiële...lees meer

Nieuwsbericht
19-10-2010

De Nederlandse consumptie en export hebben invloed op de snelle achteruitgang van plant- en diersoorten en ecosystemen (biodiversiteit) in andere...lees meer