Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Nieuwsberichten over Duurzame ontwikkeling

Nieuwsbericht
05-10-2010

Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk....lees meer

Nieuwsbericht
14-09-2010

De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater...lees meer

Nieuwsbericht
14-09-2010

Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van Milieu, Natuur en Ruimte? Vanaf nu kunt u ons volgen op twitter.

[view_node]lees meer
Nieuwsbericht
18-08-2010

De Universiteit Utrecht (UU) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaan nauwer samenwerken op het brede werkterrein van milieu, natuur,...lees meer

Nieuwsbericht
29-06-2010

De Nederlandse veehouderij is de afgelopen tien jaar duurzamer geworden. Het tempo van deze ontwikkeling is echter traag. De vooruitgang is...lees meer

Nieuwsbericht
27-05-2010

Met de inzet van biobrandstoffen kan de emissie van broeikasgassen teruggebracht worden. Dit kan op de lange termijn de negatieve effecten van...lees meer

Nieuwsbericht
20-05-2010

Op verzoek van negen politieke partijen hebben het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de effecten van de...lees meer

Nieuwsbericht
28-04-2010

Welke rol kan de rijksoverheid vervullen bij de overgang van de huidige stad naar een toekomstige duurzame stad? En wat kan de rijksoverheid doen...lees meer

Nieuwsbericht
18-02-2010

De biobrandstof die nu aan de pomp wordt verkocht, is niet altijd beter voor het milieu dan gewone benzine of diesel. Het gebruik van land voor...lees meer

Nieuwsbericht
24-11-2009

Vijf architectenbureaus hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een ontwerp voor de klimaatneutrale stad in 2040. Deze ontwerpen zijn vanaf...lees meer

Nieuwsbericht
24-11-2009

Vijf architectenbureaus hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een ontwerp voor de klimaatneutrale stad in 2040. Deze ontwerpen zijn vanaf...lees meer

Nieuwsbericht
13-11-2007

De groeiende wereldbevolking en de daarmee gepaard gaande toename van consumptie heeft geleid tot een afname in biodiversiteit van 30 tot 50...lees meer

Nieuwsbericht
26-10-2007

De landbouw is duurzamer gaan produceren en staat meer open voor de wensen van de samenleving. Toch worden de milieudoelen voor de lange termijn...lees meer

Nieuwsbericht
03-08-2007

India speelt een steeds belangrijker rol in de wereldeconomie en daarmee in grondstoffengebruik en uitstoot van stoffen. Dit rapport verkent de...lees meer

Nieuwsbericht
23-07-2007

De kosten om het klimaatdoel uit het regeerakkoord te realiseren kunnen worden gehalveerd indien flexibel wordt omgegaan met de doelen voor...lees meer