Publicaties

53 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die nodig zijn om de wereldwijde ambitie van milieu-gerelateerde SDG’s te vertalen in...

Consumption-based biodiversity footprints

Land use related to human consumption patterns leads to significant loss of biodiversity. Here, the implications of using different indicators in the calculation of biodiversity footprints caused by land use were analyzed. Footprints refer to the impacts related to the net...

Broeikasgasemissies door landbouwproductie en voedselconsumptie

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat het aandeel van landbouw en voedsel is in het geheel van de broeikasgasemissies en in welke mate deze uitstoot kan afnemen. Zo worden landbouw- en voedsel-gerelateerde emissies zowel vanuit het oogpunt van productie als...

Pagina's