Publicaties

83 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik...

Maatschappelijke kosten-batenanalyse en brede welvaart

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s). In de publicatie ‘Maatschappelijke...

Nederland op weg naar een circulaire economie

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Deze notitie gaat in op de kansen en risico's van de daarbij horende transitie voor lage- en middeninkomenslanden. Nederland is immers een handelsland, en grondstoffen- en productieketens...

Trends in Nederlandse voetafdrukken: een update

Voetafdrukindicatoren geven inzicht in de impacts van consumptie en productie op milieu en natuur. In het rapport ‘Trends in Nederlandse voetafdrukken’ uit 2015 is dat al uitgebreid beschreven. Voor een aantal recente PBL-publicaties, te weten de Integrale Circulaire Economie...

Urbanising food systems

This publication is a background report to the IFAD Rural Development Report 2021 on Food System Transformations. The IFAD report is published in preparation of the UN Food System Summit, taking place 27 September till 2 October 2021. This background report focusses on the...

Greening the recovery to make it last

The WAVES partnership supports countries with implementing Natural Capital Accounting (NCA). At the request of the WAVES partnership, PBL has evaluated how NCA can support a ‘green’ recovery from the COVID-19 pandemic. The report was prepared as input for the 5th Policy Forum...

Pagina's