Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Publicaties over Duurzame ontwikkeling

Rapport
18-04-2019

In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie...lees meer

Rapport
05-04-2019
  • Het verminderen van het gebruik van hout en houtskool voor koken kan honderdduizenden gevallen van...lees meer

Rapport
11-03-2019

De serie Global Environment Outlook (GEO) is wereldwijd het voorbeeld voor beleidsgerichte rapportage over milieu en ontwikkeling. GEO rapporten...lees meer

Rapport
23-05-2018

In november 2017 vond voor de tweede maal een beleidsforum plaats over natuurlijk kapitaalrekeningen voor betere besluitvorming. Het...lees meer

Rapport
16-05-2018

In deze eerste Verkenning Brede Welvaart onderzoeken de drie planbureaus (PBL, CPB en SCP) welke rol de transitie naar een circulaire economie -...lees meer

Rapport
15-05-2018

Deze notitie beschrijft op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het effect van verschillende nationale maatregelpakketten...lees meer

Artikel
11-05-2018

De gedachte dat maatschappelijke actoren zelf actief aan milieu- en leefomgevingsbeheer willen bijdragen heeft breed wortel geschoten bij de...lees meer

Overige Publicatie
04-05-2018

In het regeerakkoord Rutte-3 is aangegeven dat een emissiereductiedoel van 49% in 2030 uitgangspunt wordt van een nieuw klimaat- en energieakkoord...lees meer

Rapport
20-04-2018

Deze notitie brengt in beeld in hoeverre de ambitie van de circulaire economie in Nederland een overlap heeft met de energietransitie, die nodig...lees meer

Rapport
09-04-2018

Het WAVES programma van de Wereldbank ondersteunt landen bij de ontwikkeling van Natuurlijk Kapitaalrekeningen (Natural Capital Accounts, NCA...lees meer