Publicaties

13 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Van mondiale SDG-ambities naar nationale beleidsdoelen

In VN-verband is afgesproken om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid. In deze korte notitie beschrijft het PBL de politieke keuzes die nodig zijn om de wereldwijde ambitie van milieu-gerelateerde SDG’s te vertalen in...

Voetafdrukken van Nederlandse consumptie

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het PBL in kaart gebracht hoe effecten van onze consumptie op het milieu in binnen- en buitenland kunnen worden gemeten via voetafdrukindicatoren. Deze indicatoren bieden inzicht in de orde van grootte van aan te pakken problemen, in de...

Hoe groot en diep is de voetafdruk van Nederland?

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf. De helft van het totaal ligt in andere...

Verslag symposium duurzaam groeien en vernieuwen

Duurzaam groeien en vernieuwen, dat klinkt mooi, maar hoe doen we dat? En wat kunnen we daarbij leren van de Monitor Duurzaam Nederland? Deze vragen stonden centraal op het symposium ‘duurzaam groeien en vernieuwen’, georganiseerd door CBS, CPB, IenM, PBL en SCP.

Stoppen met groeien is niet het antwoord

Prof. Diane Coyle hield op 29 november de PBL-Academielezing met als onderwerp De economie van het genoeg. De huidige recessie is verbonden met de ecologische crisis, een toenemende ongelijkheid en een afname van vertrouwen, betoogt prof. Diane Coyle in haar boek ‘How to run...

Dilemma’s rond duurzame consumptie

Uit een economisch gedragsexperiment blijkt dat veel consumenten duurzame consumptie belangrijk vinden en dat ze bereid zijn daaraan bij te dragen, maar vooral op voorwaarde dat andere consumenten ook hun bijdrage leveren. De omvang van de feitelijk behaalde duurzaamheidwinst...

Dilemma’s rond duurzame consumptie

Veel consumenten willen hun consumptie best verduurzamen, maar verbinden daaraan wel de voorwaarde dat andere consumenten dat ook doen. Zij zouden zich namelijk 'gekke Henkie' voelen als zij meer geld besteden aan duurzame producten, terwijl anderen goedkopere, niet-duurzame...

Pagina's