Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Publicaties over Duurzame ontwikkeling

Overige Publicatie
20-11-2014

Het PBL heeft ten bate van de Bosatlas van het Voedsel– als een van bijna veertig overheidsinstellingen, kennisinstellingen en bedrijven – veel...lees meer

Rapport
12-11-2014

The efforts that are required in order to mitigate indirect land-use change (ILUC) and achieve a considerable reduction in emissions from biofuels...lees meer

Rapport
14-10-2014

Ontwikkelingen op het gebied van verstedelijking en verkeersinfrastructuur sluiten onvoldoende op elkaar aan. Betere afstemming kan bijdragen aan...lees meer

Rapport
07-10-2014

De eerste Nationale Energieverkenning laat zien dat de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energiebesparing nog niet gehaald worden. De...lees meer

Overige Publicatie
30-09-2014

Met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) beoogt het kabinet de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. Op verzoek van het...lees meer

Rapport
09-09-2014

In 2011 publiceerde PBL het signalenrapport De Energieke Samenleving. Belangrijke notie daarin is dat de overheid veel meer gebruik moet maken van...lees meer

Rapport
26-08-2014

Het vermogen van zon-PV in Nederland is in 2013 gegroeid tot 0,7 gigawatt (GW). Een groei tot 16 GW is door de huidige distributienetten goed op...lees meer

Artikel
14-08-2014

Bij het gebruik van energie komen er emissies vrij die leiden tot klimaatverandering en luchtverontreiniging. Omdat er voor deze negatieve externe...lees meer

Rapport
07-07-2014

Het IMAGE-model is ontwikkeld om te kunnen begrijpen hoe mondiale, langdurige milieu- en duurzaamheidsproblemen zich ontwikkelen als gevolg van...lees meer

Rapport
02-07-2014

Het PBL heeft op verzoek van het ministerie van Financiën diverse opties voor een afvalstoffenbelasting geanalyseerd, die 100 miljoen euro moeten...lees meer