Publicaties

83 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Dilemma’s rond duurzame consumptie

Veel consumenten willen hun consumptie best verduurzamen, maar verbinden daaraan wel de voorwaarde dat andere consumenten dat ook doen. Zij zouden zich namelijk 'gekke Henkie' voelen als zij meer geld besteden aan duurzame producten, terwijl anderen goedkopere, niet-duurzame...

De voetafdruk van Nederland: hoe groot en hoe diep?

De hoeveelheid land die nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt ongeveer drie keer het landoppervlak van Nederland. Van het land dat in gebruik is voor deze Nederlandse voetafdruk ligt een kleine 15 procent in Nederland zelf. De helft van het totaal ligt in andere...

Vijfde Global Environment Outlook

'De wereld blijft doorrazen op een onduurzame route, ondanks meer dan 500 internationaal overeengekomen afspraken en doelen voor een duurzaam milieubeheer en een verbetering van het menselijk welzijn. Het is echter wel degelijk mogelijk om halverwege de 21e eeuw een set van...

Fifth Global Environment Outlook

'The world continues to speed down an unsustainable path despite over 500 internationally agreed goals and objectives to support the sustainable management of the environment and improve human wellbeing. However, meeting an ambitious set of sustainability targets by the...

Andere rol overheid bij verduurzamen producten

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het marktaandeel van meerdere duurzame producten is het stadium van pionieren inmiddels ontstegen. Zo nadert in Nederland het marktaandeel van duurzame koffie en hout de vijftig procent maar is het aandeel bij...

Pagina's