Publicaties

87 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Andere rol overheid bij verduurzamen producten

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het marktaandeel van meerdere duurzame producten is het stadium van pionieren inmiddels ontstegen. Zo nadert in Nederland het marktaandeel van duurzame koffie en hout de vijftig procent maar is het aandeel bij...

Andere rol overheid nodig bij verduurzaming productketens?

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het aandeel van duurzame koffie en hout op de Nederlandse markt nadert de 50%. Met certificeringsystemen die de claim “duurzaam” waarborgen worden aan producenten in ontwikkelingslanden eisen gesteld op het gebied van...

Evaluatie beoordeling Nota Ruimte-projecten

Het voormalig ministerie VROM heeft het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd een evaluatie op te stellen van de ervaringen met het beoordelen van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba's) van Nota Ruimte-projecten. Deze...

Aanpassen EU-bestuur voor een duurzamere toekomst

Dit rapport benoemt een aantal interne en externe bestuurlijke vraagstukken van de Europese Unie (EU) die van belang zijn voor het vermogen van de EU om de EU en de rest van de wereld op een duurzamer ontwikkelingspad te krijgen. Met behulp van een aantal mogelijke scenario's...

Adapting EU governance for a more sustainable future

This paper identifies a number of internal and external governance issues influencing the EU's capacity to bring itself and the rest of the world on a more sustainable path. By using different possible scenarios for the EU, it points out that their viability is contingent on...

Pagina's