Publicaties

83 publicaties in het onderwerp 'Duurzame ontwikkeling'Sorteer op datumSorteer op relevantie

Andere rol overheid nodig bij verduurzaming productketens?

Duurzaam geproduceerde goederen worden steeds populairder. Het aandeel van duurzame koffie en hout op de Nederlandse markt nadert de 50%. Met certificeringsystemen die de claim “duurzaam” waarborgen worden aan producenten in ontwikkelingslanden eisen gesteld op het gebied van...

Evaluatie beoordeling Nota Ruimte-projecten

Het voormalig ministerie VROM heeft het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd een evaluatie op te stellen van de ervaringen met het beoordelen van de maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba's) van Nota Ruimte-projecten. Deze...

Aanpassen EU-bestuur voor een duurzamere toekomst

Dit rapport benoemt een aantal interne en externe bestuurlijke vraagstukken van de Europese Unie (EU) die van belang zijn voor het vermogen van de EU om de EU en de rest van de wereld op een duurzamer ontwikkelingspad te krijgen. Met behulp van een aantal mogelijke scenario's...

Adapting EU governance for a more sustainable future

This paper identifies a number of internal and external governance issues influencing the EU's capacity to bring itself and the rest of the world on a more sustainable path. By using different possible scenarios for the EU, it points out that their viability is contingent on...

Europe's environment. The fourth assessment

Meer dan 100 miljoen mensen hebben geen toegang tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dat blijkt uit het rapport 'Het milieu in Europa: de vierde balans' van het Europees Milieu Agentschap (EEA) dat vandaag gepresenteerd wordt op de zesde ministeriële conferentie...

Welvaart en leefomgeving

De nu nog toenemende druk op de fysieke leefomgeving vlakt na 2020 naar verwachting af. Dit komt met name doordat de bevolking dan minder snel zal groeien. Hierdoor neemt de extra ruimtevraag voor wonen, werken en mobiliteit af. Zo stijgt de vraag naar ruimte voor...

Pagina's