Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Vraag en antwoord over Duurzame ontwikkeling

Anders consumeren kan op 3 manieren bijdragen aan een oplossing voor de diverse duurzaamheidsproblemen.

1. Minder druk op schaarse hulpbronnen

Minder dierlijke eiwitten consumeren kan bijdragen aan het verminderen van de druk op...lees meer

Er zijn drie (complementaire) richtingen om het voedselsysteem duurzamer te maken.

  • Efficiënter produceren van gewassen en dierlijke producten is een belangrijke oplossingsrichting, met minder gebruik van hulpbronnen zoals land,...lees meer

Binnen het PBL lopen verschillende onderzoekslijnen naar duurzaamheid in Nederland, maar ook in de rest van de wereld:

  • Uitwerking van dilemma’s in de afweging tussen de domeinen economie (efficiëntie), ecologie (houdbaarheid) en...lees meer

Biobrandstoffen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgasemissies. Volgens de huidige inzichten zijn de langetermijndoelen van het Europese klimaatbeleid moeilijk haalbaar/duurder zonder de inzet van biobrandstoffen...lees meer

De productie en het gebruik van biobrandstoffen leidt wereldwijd slechts tot een beperkte emissiereductie. Zelfs een averechts emissie-effect is niet uit te sluiten, ondanks een toegenomen aandeel reststromen in biobrandstoffen.

De emissie...lees meer

Grootschalige teelt van biobrandstoffen brengt risico’s met zich mee. Door concurrentie met ruimtegebruik voor voeding en natuur bestaan er risico’s voor ontbossing, landdegradatie en afname van biodiversiteit. Ook de sociaal-economische...lees meer

Duurzame ontwikkeling – die over doelen, middelen en afruilen gaat – is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de behoeften van toekomstige generaties, zowel hier als in andere delen van de...lees meer