Logo van het Planbureau voor de Leefomgeving
Naar het hoofdmenuNaar de hoofdinhoud
Duurzame ontwikkeling

Hoe kan verandering van consumptie bijdragen aan verduurzaming?

Vraag en antwoord | 11-11-2016

Anders consumeren kan op 3 manieren bijdragen aan een oplossing voor de diverse duurzaamheidsproblemen.

1. Minder druk op schaarse hulpbronnen

Minder dierlijke eiwitten consumeren kan bijdragen aan het verminderen van de druk op schaarse hulpbronnen, in het bijzonder landgebruik. Europeanen eten nu 70% meer eiwit dan nodig is volgens de WHO-richtlijn. Ook het tegengaan van voedselverspilling kan een belangrijke bijdrage leveren.

2. Kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel

Consumenten kunnen in de supermarkt kiezen voor duurzaam geproduceerd voedsel. Milieu, dierenwelzijn, landschapsbeheer, minder antibioticagebruik en een eerlijk inkomen voor boeren vormen extra kosten die kunnen worden terugverdiend als consumenten zich bewust zijn van deze duurzaamheidsaspecten en bovendien bereid zijn om voor dergelijke producten een (iets) hogere prijs te betalen.

3. Anders eten goed voor volksgezondheid

De overconsumptie van producten met een hoge energiedichtheid, veel verzadigde vetten en zout is een belangrijke oorzaak van veel voorkomende chronische ziekten, zoals hart- en vaataandoeningen en diabetes. Gezonde diëten hebben bovendien een lagere milieu-impact.